Warunki dla jankowickiej otaczarni

20.08.2009, 10:09

Jankowice

Wiadomo już, jakie warunki musi spełnić Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, by zmodernizować jankowicką otaczarnię.


Urząd Miejski w Pszczynie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na modernizację janowickiej otaczarni - zakładu produkującego asfalto-beton. Modernizacja ma polegać na wymianie starej maszyny podstawowej produkującej masę bitumiczną. Plany Przedsiębiorstwa Robót Drogowych elektryzują mieszkańców Jankowic, którzy modernizacji zakładu się sprzeciwiają. W ubiegłym roku burmistrz Krystian Szostak zapewniał, że wydając decyzję środowiskową, postara się zabezpieczyć interes mieszkańców.

Wydana decyzja nakłada na właściciela szereg obowiązków. W fazie eksploatacji nowej maszyny uciążliwości zakładu podczas prowadzonej działalności nie mogą wykraczać poza granicę działki. Inwestor musi zamontować odpowiednie filtry, zraszać wodą składowane materiały sypkie w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Zadbano też o ograniczenie uciążliwości zapachowej – konieczna będzie wyposażenie zbiornika asfaltu w szybkozłącze, umożliwiając bezpośredni rozładunek asfaltu z cysterny do zbiornika. Do tego zakład nie może pracować nocą, a w dzień poziom hałasu nie może przekroczyć dopuszczalnego. Właściciel musi też wykonać nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenu. Dodatkowo decyzja zawiera wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. To m.in. utwardzenie dróg dojazdowych i placów manewrowych, utwardzenie terenu pod magazynowanie odpadów, czynnikiem grzewczym powinien być olej opałowy lekki lub gaz ziemny. Na inwestorze spoczął też obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej. W terminie 6 miesięcy od przystąpienia do eksploatacji zakład musi wykonać analizę obejmującą wpływ na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, zanieczyszczenie gleb i wraz z propozycjami ochrony przesłać do starosty, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz burmistrza.

Strony miały 14 dni na odwołanie od decyzji urzędu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Robiły to za pośrednictwem burmistrza. Jak dowiedzieliśmy się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie, odwołania wpłynęły.

Roman Konica, prezes PRD uważa warunki postawione przez burmistrza za rygorystyczne, ale od jego decyzji nie zamierza się odwoływać. - Czekaliśmy na nią 1,5 roku. Burmistrz określił uciążliwości dla mieszkańców na poziomie minimalnym, ale jesteśmy w stanie je spełnić. Jak tylko decyzja się uprawomocni, przystąpimy do wdrażania ich w życie. Nie chcemy z nikim konfliktów – podkreśla.

ram

T G+ F

Zobacz także

Przedstawienie Bożonarodzeniowe w jankowickiej SP
Przedstawienie Bożonarodzeniowe w jankowickiej SP
Nie dla rozbudowy otaczarni
Nie dla rozbudowy otaczarni
Wielki sukces GKS-u Pniówek
Wielki sukces GKS-u Pniówek
Samorządowcy pytają o czerwoną strefę
Samorządowcy pytają o czerwoną strefę
Nowa nawierzchnia na "Orliku" przy POSiRze
Nowa nawierzchnia na "Orliku" przy POSiRze

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18