fot. archiwum Na budowę oczyszczalni przydomowych w budżecie gminy zabezpieczono 200 tys. zł.

W Suszcu rusza program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Suszec31.07.2018, 09:11

Do gminy zgłaszają się kolejni chętni zainteresowani biologiczną, przydomową oczyszczalnią ścieków.

Gmina Suszec dofinansuje zakup i montaż ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja może wynieść nawet 70% wartości kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Warunki dla chętnych są dwa: ich działka musi znajdować się poza aglomeracją (czyli niemożliwe jest tam podłączenie kanalizacji sieciowej) i musi być to biologiczna oczyszczalnia ścieków. Pierwszy warunek dotyczy głównie gospodarstw domowych w Kobielicach i Radostowicach, a także częściowo terenu sołectw Suszec, Kryry, Mizerów i Rudziczka.

Konieczną uchwałę w tej sprawie podjęto w czerwcu, jednak w lipcu została ona zmieniona ze względu na uwagi mieszkańców. Widniejącą w uchwale normę ekologiczną spełniało tylko kilku dostawców oferujących bardzo drogie oczyszczalnie. - Po wstępnych rozmowach z mieszkańcami zmieniliśmy wymaganą normę tak, aby spełnione były wszystkie wymogi środowiskowe, a jednocześnie rozszerzony został zakres przedsiębiorców, którzy mogą dostarczyć ten sprzęt. Konsultowaliśmy to i okazało się, że wybrana norma konieczna jest jedynie przy budowie przydomowych oczyszczalni na terenie aglomeracji – mówi wójt gminy Suszec, Marian Pawlas.
Przed podjęciem uchwały urząd zbierał deklaracje od zainteresowanych takim rozwiązaniem. Jednak już teraz zgłaszają się kolejni chętni. – Jak tylko ta uchwała wejdzie w życie rusza etap składania wniosków. Mamy zebrane 82 deklaracje, a dodatkowo dzwoniło już wiele osób z pytaniem o możliwość złożenia wniosku – przyznaje wójt. W tej chwili w budżecie gminy na 2018 r. zabezpieczono środki na 40 dotacji, czyli 200 tys. zł. Ma być to jednak program długofalowy, realizowany przez trzy lata.

Najważniejszymi zaletami oczyszczalni ze złożem biologicznym jest: wysoka redukcja zanieczyszczeń, brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad systemem, niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania instalacji oraz niskie koszty eksploatacji. Według wyliczeń roczny koszt eksploatacji biologicznej oczyszczalni dla czteroosobowej rodziny wyniesie 424 zł.

Wszystkie informacje, regulamin i wzory umów pojawią się na stronie internetowej Urzędu Gminy Suszec.

 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

man

T G+ F

Zobacz także

Nie żyje Fryderyk Szendera
Nie żyje Fryderyk Szendera
Feriowanie z GOKiem w Suszcu
Feriowanie z GOKiem w Suszcu
Nie żyje Fryderyk Szendera
Nie żyje Fryderyk Szendera

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18