W śląskim stroju na wybiegu

22.04.2010, 09:41

Miedźna

Już niedługo XVII Festiwal Folklorystyczny Dorosłych i XVI Festiwal Folklorystyczny Dzieci i Młodzieży, połączony z III Paradą Ludowego Stroju Śląskiego „Jak Cie widzóm, tak Cie piszóm”.Choć festiwal w maju, już teraz organizatorzy, Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej zs. w Woli i Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej, zapraszają do udziału zespoły ludowe lub grupy niezrzeszone ziemi pszczyńskiej, które wystąpią w dwóch kategoriach: zespołów pieśni i tańca oraz śpiewaczych. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie (pocztą) czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia (załącznik do regulaminu) w terminie do dnia 7 maja 2010 r., na adres Biura Organizacyjnego: Gminny Ośrodek Kultury, 43-225 Wola, ul. Pszczyńska.
Każdy z zespołów zaprezentuje dwa lub trzy utwory typowo śląskie (śpiew a`capella, śpiew z towarzyszeniem kapeli lub instrumentu, tańce), a także dwa stroje regionu pszczyńskiego. Prezentacja musi być opatrzona komentarzem (przy użyciu pasujących do stroju rekwizytów) lub scenką rodzajową. Wszystko zależy od wiedzy o lokalnych obyczajach, tradycji, obrzędach, życiu codziennym, odświętnym, połączonych z twórczym jej wykorzystaniem. Uczestników oceniać będzie jury, w którym zasiądą eksperci w tematach dotyczących nie tylko ziemi pszczyńskiej, ale i Śląska, m.in. Alojzy Lysko, który od samego początku jest konsultantem Parady Ludowego Stroju.

Na stronie www.gok.miedzna.pl można pobrać kartę zgłoszenia i szczegółowo opracowany regulamin, w którym uczestnicy znajdą nie tylko propozycje m.in. strojów i rekwizytów, z których podczas festiwalu mogą korzystać, ale i pomocną bibliografię. Efekty przygotowań zobaczymy od. godz. 14.00 22 maja, w tym roku na boisku LKS-u „Ogień” Wola.

agw

T G+ F

Zobacz także

II Parada Ludowego Stroju
II Parada Ludowego Stroju
II Parada Ludowego Stroju
II Parada Ludowego Stroju
Wielki sukces GKS-u Pniówek
Wielki sukces GKS-u Pniówek
Samorządowcy pytają o czerwoną strefę
Samorządowcy pytają o czerwoną strefę
Nowa nawierzchnia na "Orliku" przy POSiRze
Nowa nawierzchnia na "Orliku" przy POSiRze

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18