(fot. UM Pszczyna)

W ratuszu pracuje Miejski Konserwator Zabytków

Pszczyna04.01.2020, 07:37

Od 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Pszczynie pracuje Miejski Konserwator Zabytków. Stanowisko objęła Beata Sarnecka-Uziałko.

- Po długich staraniach podpisaliśmy porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków. Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków, po akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obejmuje Pani Beata Sarnecka-Uziałko, pracownik Urzędu Miejskiego w Pszczynie - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.

Pani Beata Sarnecka-Uziałko ukończyła studia wyższe na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku architektura i urbanistyka, a także studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w zakresie Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki.

Miejski Konserwator Zabytków urzęduje w Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Zakres działań Miejskiego Konserwatora Zabytków obejmuje:

- udzielanie informacji na temat obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pszczyna;

- prowadzenie spraw dotyczących Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad zabytkami;

- prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony zabytków;

- prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;

- przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich w odniesieniu do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ujętych w gminnej ewidencji zabytków;

- uzgadnianie i opiniowanie w procedurach prowadzonych w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, w odniesieniu do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Zakres działań Miejskiego Konserwatora Zabytków nie obejmuje:

- obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

- układów zieleni zabytkowej;

- stanowisk archeologicznych;

- obiektów techniki;

- obiektów i obszarów stanowiących wyłączną własność gminy, a także współwłasność gminy, jeśli jej udział jest większy niż 1/2.

 (źródło: UM Pszczyna)

KK

T G+ F

Zobacz także

Skarżą się na remont alei parkowej
Skarżą się na remont alei parkowej
Będzie miejski konserwator zabytków?
Będzie miejski konserwator zabytków?
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Cała Polska czyta dzieciom”
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
Plenerowe Kino Skansenowe
Plenerowe Kino Skansenowe
PCKul i MPBP zdobyły granty z Ministerstwa Kultury
PCKul i MPBP zdobyły granty z Ministerstwa Kultury

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18