(fot. UM Pszczyna)

W ratuszu pracuje Miejski Konserwator Zabytków

Pszczyna04.01.2020, 07:37

Od 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Pszczynie pracuje Miejski Konserwator Zabytków. Stanowisko objęła Beata Sarnecka-Uziałko.

- Po długich staraniach podpisaliśmy porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków. Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków, po akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obejmuje Pani Beata Sarnecka-Uziałko, pracownik Urzędu Miejskiego w Pszczynie - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.

Pani Beata Sarnecka-Uziałko ukończyła studia wyższe na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku architektura i urbanistyka, a także studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w zakresie Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki.

Miejski Konserwator Zabytków urzęduje w Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Zakres działań Miejskiego Konserwatora Zabytków obejmuje:

- udzielanie informacji na temat obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pszczyna;

- prowadzenie spraw dotyczących Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad zabytkami;

- prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony zabytków;

- prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;

- przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich w odniesieniu do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ujętych w gminnej ewidencji zabytków;

- uzgadnianie i opiniowanie w procedurach prowadzonych w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, w odniesieniu do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Zakres działań Miejskiego Konserwatora Zabytków nie obejmuje:

- obiektów wpisanych do rejestru zabytków;

- układów zieleni zabytkowej;

- stanowisk archeologicznych;

- obiektów techniki;

- obiektów i obszarów stanowiących wyłączną własność gminy, a także współwłasność gminy, jeśli jej udział jest większy niż 1/2.

 (źródło: UM Pszczyna)

KK

T G+ F

Zobacz także

Skarżą się na remont alei parkowej
Skarżą się na remont alei parkowej
Będzie miejski konserwator zabytków?
Będzie miejski konserwator zabytków?
Wymieniamy nietrafione lub zdublowane prezenty świąteczne - piąta wyprzedaż garażowa
Wymieniamy nietrafione lub zdublowane prezenty świąteczne - piąta wyprzedaż garażowa
Starostowie za budową węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 i DW 933
Starostowie za budową węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 i DW 933
Zielone światło dla bezpieczeństwa
Zielone światło dla bezpieczeństwa
III poziom alarmu smogowego dla woj. śląskiego
III poziom alarmu smogowego dla woj. śląskiego

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18