W Goczałkowicach przyjęto budżet gminy na 2019 rok

Goczałkowice-Zdrój19.12.2018, 10:59

14 radnych za i jedna osoba wstrzymująca się od głosu - to wynik wczorajszego głosowania Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój nad projektem budżetu na 2019 rok.

Dochody gminy wynosić będą 46 mln 868 tys. 672 zł. Wydatki gminy zaplanowano na 48 mln 295 tys. 132 zł. Największą część pochłoną oświata i wychowanie (30,6%), pomoc społeczna (16%) oraz transport i łączność (11,5%). Wydatki majątkowe wynosić będą 7 mln 679 tys. 489 zł, czyli 16% wszystkich wydatków.

Najważniejsze zaplanowane na rok 2019 inwestycje to: kontynuacja budowy ul. Wiślnej (w 2019 r. zadanie to pochłonie ponad 1,4 mln zł), budowa ul. Bór II (ponad 1 mln zł), budowa łącznika ul. Borowinowej z ul. Zieloną (1,7 mln zł), budowa centrum przesiadkowego (ponad 500 tys. zł), kontynuacja budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej (1 mln zł) czy dalsza realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (1,2 mln zł). W budżecie zabezpieczono też środki na sporządzenie projektów ulic: Sołeckiej, Solankowej i Siedleckiej.

Deficyt budżetu w wysokości 1 mln 426 tys. 460 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz pożyczką. Planowane na koniec 2019 r. zadłużenie gminy ma wynosić 2 mln 862 tys. 636 zł (6% dochodów gminy).

Podczas sesji za przyjęciem dokumentu zagłosowało 14 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

pako

T G+ F

Zobacz także

Goczałkowice: boją się, choć minister nie widzi problemu
Goczałkowice: boją się, choć minister nie widzi problemu
Ul. Główna w Goczałkowicach już wyremontowana
Ul. Główna w Goczałkowicach już wyremontowana
Biegaj z Aktywną Pszczyną
Biegaj z Aktywną Pszczyną
Zaginął 43-letni mieszkaniec Pszczyny
Zaginął 43-letni mieszkaniec Pszczyny

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18