Uwaga na stonkę!

23.10.2006, 11:58

KOMUNIKAT śląskiego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w Katowicach, Józef Płaska w sprawie określenia strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa dla organizmu kwarantannowego – zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej – Diabrotica virgifera.

Uprawy kukurydzy są zagrożone stonką. Aby zapobiec ropzrzestrzenaniu się nowych ognisk, rolnicy powiatu pszczyńskiego powinni zastosować się do poniższych instrukcji.

Strefa porażenia występuje:
w gminie Pawłowice sołectwa: Pawłowice, Golasowice, Jarząbkowice,
Strefa bezpieczeństwa występuje:
w gminie Pawłowice sołectwa: Pielgrzymowice, Pniówek, Krzyżowice, Warszowice,
w gminie Suszec sołectwa: Kryry, Mizerów,
w gminie Pszczyna sołectwa: Brzeźce, Wisła Mała, Wisła Wielka, Studzionka, Rudołtowice, Łąka, Poręba, Ćwiklice, miasto Pszczyna,
gminę Goczałkowice Zdrój.

Niniejszy komunikat określa aktualny zasięg stref porażenia i bezpieczeństwa dla powiatu pszczyńskiego. W związku z tym anulowaniu ulegają Komunikaty Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 31.08.2006r. oraz z dnia 01.09.2006r w sprawie określenia strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa dla organizmu kwarantannowego – zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej – Diabrotica virgifera.

W określonych strefach obowiązuje następujący sposób postępowania:

1. W strefie porażenia:
1) na gruntach, na których uprawiana jest kukurydza:
a) stosuje się zmianowanie dopuszczające uprawę kukurydzy tylko raz w okresie trzech kolejnych lat lub
b) zakazuje się uprawy kukurydzy przez dwa kolejne lata następujące po roku, w którym stwierdzono wystąpienie stonki wewnątrz strefy porażenia,
c) wykonuje się odpowiednie zabiegi chemiczne do końca okresu składania jaj przez stonkę w roku jej wystąpienia
i w roku następnym;
2) na gruntach, na których nie jest uprawiana kukurydza, niszczy się jej samosiewy;
3) zbiór kukurydzy przeprowadza się w okresach, kiedy nie stwierdzono występowania stonki.

Niedopuszczalne jest:
1)przemieszczanie świeżych roślin kukurydzy i ich części przez okres roku od dnia wystąpienia szkodnika w tej strefie;
2)wywożenie gleby lub innego podłoża uprawowego pochodzącego z gruntów, na których uprawiana jest kukurydza.

Maszyny używane na gruntach, na których uprawniana jest kukurydza, przed opuszczeniem strefy porażenia czyści się
z ziemi i resztek roślinnych.

2. W strefie bezpieczeństwa:
1)stosuje się zmianowanie dopuszczające uprawę kukurydzy tylko raz w okresie dwóch kolejnych lat;
2)na gruntach, na których uprawiana jest kukurydza, wykonuje się odpowiednie zabiegi chemiczne w roku wystąpienia
stonki oraz w roku następnym.

Zakresy stref porażenia i bezpieczeństwa mogą ulec zmianie w przypadku wykrycia nowych ognisk szkodnika.

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach przypomina producentom rolnym
o obowiązku przestrzegania w/w zasad.

Szczegółowe informacje można uzyskać w jednostkach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Katowicach pod numerem telefonu:
0-32-3512408 – WIORiN w Katowicach - Dział Nadzoru Fitosanitarnego
0-33-8144895 – WIORiN w Katowicach Delegatura Bielsko-Biała
0-32-2104814 – WIORiN w Katowicach Oddział Pszczyna

agw

T G+ F

Zobacz także

Uwaga! Objazd!
Uwaga! Objazd!
Uwaga!
Uwaga!
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18