Utrwalają rodzimy folklor: podsumowali „Spotkania pod Brzymem”

27.09.2014, 23:04

Pszczyna

W ostatni piątek września, w Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej, odbyła się konferencja podsumowująca majowe konkursy miłośników kultury ludowej ziemi pszczyńskiej. Nie zabrakło na niej organizatorów oraz uczestników tegorocznych spotkań.

W przeglądach zespołów śpiewaczych 2014 roku, udział wzięło 15 grup wykonujących pieśni stanowiące dziedzictwo wielu pokoleń. Po raz pierwszy, w przeglądzie wprowadzono także motyw przewodni wszystkich prezentacji, którym była tematyka miłosna. Skłoniło to wykonawców do poszukiwań zapomnianych pieśni miłosnych w śpiewnikach, zbiorach pieśni, zapiskach, a także w pamięci najstarszych mieszkańców naszego regionu.

- Tegoroczny repertuar zaskakiwał interesującymi i rzadko prezentowanymi tekstami. Walorem prezentacji scenicznych była różnorodność wykonań pieśni, począwszy od solowych, poprzez a’capella, aż po takie, którym towarzyszył akompaniament instrumentów. Wszystkie te elementy spotkały się z dużym uznaniem jury - mówiła członkini komisji „38 Spotkań pod Brzymem”, dr Katarzyna Marcol.

Podczas zebrania, z-ca burmistrza, Barbara Sopot-Zembok wręczyła dyplom uznania za organizację imprezy, prezesowi zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Grzegorzowi Cempurze. Aleksander Spyra otrzymał natomiast obraz Matki Boskiej Zielnej, w dowód uznania za całokształt działalności.

- Spotkania grup śpiewaczych, jakie daje pszczyński przegląd, utrwalają rodzimy folklor i umożliwiają powstanie zespołów wielopokoleniowych – mówił prezes TMZP, Grzegorz Cempura.

Wszyscy obecni otrzymali materiały etnograficzne, poświęcone relacji majowych spotkań oraz publikacje pieśni regionu pszczyńskiego, wydane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Pszczyńskie Centrum Kultury oraz Śląską Oficynę Drukarską. Tegoroczne podsumowanie „38 Spotkań pod Brzymem” poświęcono pamięci zmarłego założyciela Zespołu Ludowego „Pioskowianie” oraz twórcy Ośrodka Kultury „Kaniówka” w Piasku, Mariana Marekwii.

Spotkanie wzbogaciła prezentacja Agnieszki Szymuli z Muzeum Miejskiego w Tychach, zajmującej się od 10 lat kulturą ludową ziemi pszczyńskiej. Podczas wykładu opowiedziała o dorocznych śląskich obrzędach i zwyczajach. Nie zabrakło wielu ciekawych informacji i zdjęć dotyczących tradycji wigilijnych, świąt Wielkiej Nocy, czy dnia św. Walentego. Na zakończenie, dr Magdalena Szyndler z Uniwersytetu Śląskiego przedstawiła systematykę pieśni ludowych, stworzoną na podstawie badań prowadzonych w Beskidzie Śląskim.

Tomasz Gruca

T G+ F

Zobacz także

„Spotkaniach pod Brzymem” (ZDJĘCIA)
„Spotkaniach pod Brzymem” (ZDJĘCIA)
„Spotkaniach pod Brzymem”.
„Spotkaniach pod Brzymem”.
Wypalanie traw jest niebezpieczne i niedozwolone!
Wypalanie traw jest niebezpieczne i niedozwolone!
"Maseczka dla każdego mieszkańca Gminy Suszec"
"Maseczka dla każdego mieszkańca Gminy Suszec"
Przygotowania do zdalnej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego
Przygotowania do zdalnej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18