Unia dla przedsiębiorczych

10.10.2006, 12:40

Artykuł sponsorowany

Zakończenie projektu „Utworzenie Śląskiej Regionalnej Sieci Instytucji Doradczo – Szkoleniowych” realizowanego przez Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 1.1.2 „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji wsparcia biznesu

Postęp techniki informatycznej i telekomunikacyjnej sprawia, że informacja staje się podstawą dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw oraz administracji wszystkich szczebli.W Polsce i wielu innych krajach podstawowym problemem pozostaje jednak zapewnienie powszechnego dostępu do infrastruktury informacyjnej. Dotyczy to przekazania przedsiębiorcom wiedzy o tym jak można efektywnie korzystać z nowych możliwości, a ponadto stworzenia takiego otoczenia gospodarczego”, w którym możliwości techniczne szybko przekładają się na konkretne rozwiązania użytkowe. Pojawiają się też nowe pojęcia takie jak: „społeczeństwo informacyjne”. Rozwój społeczeństwa informacyjnego tworzy interaktywne otoczenie w sferze gospodarczej i sektorze publicznym dla funkcjonowania przedsiębiorstw ułatwiając im dostęp do informacji publicznej oraz usług i wiedzy świadczonych drogą elektroniczną. Społeczeństwo informacyjne służy upowszechnieniu kontaktów zewnętrznych pomiędzy podmiotami gospodarczymi i administracją publiczną.
Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych zapewnia dyfuzję
innowacyjnych produktów i usług na rynek.

Doceniając znaczenie techniki informacyjnej i roli społeczeństwa informacyjnego w lokalnym rozwoju gospodarczym Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli stara się wykorzystywać najnowszą technologię i technikę informatyczną, realizując projekty infrastrukturalne i szkoleniowe. W wrześniu br. dobiegł końca okres realizacji projektu mającego na celu wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim – jednostek szkoleniowo-doradczych typu non-profit. W powiecie pszczyńskim taką jednostką jest Centrum Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna w Woli świadcząca usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób otwierających działalność gospodarczą i osób bezrobotnych. W ramach projektu CP S.A. dokonało modernizacji wyposażania informatycznego oraz stworzyło nowe platformy multi-medialne do świadczenia usług.

Wraz z szesnastoma śląskimi jednostkami szkoleniowo-doradczymi uczestniczącymi w projekcie uruchomiono najnowszej generacji system video-telekonferencyjny TANDBERG umożliwiający świadczenie usług szkoleniowo-doradczych na odległość oraz zarządzanie projektami partnerskimi prowadzonymi na terenie całego Śląska. Wykorzystując łącze internetowe możemy zestawiać połączenia video-konferencyjne wysokiej rozdzielczości w trybie rzeczywistym z pozostałymi jednostkami szkoleniowo-doradczymi. Drugim elementem projektu było stworzenie Informatora Gospodarczego Ziemia Pszczyńska – portalu informatycznego przeznaczonego dla wszystkich organizacji, jednostek samorządowych i przedsiębiorstw z terenu powiatu. Obecnie trwają prace nad uzupełnianiem informacji przydatnych dla przedsiębiorców, osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą czy dla osób bezrobotnych. Przedsięwzięcie to zostało sfinansowane z dotacji unijnej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), budżetu państwa i środków własnych.
Z portalu informacyjnego można korzystać przez Internet – pod adresem http://www.informator.cpsa.pl . Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne będą mogły zamieszczać informacje istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego np. oferty inwestycyjne, oferty rynkowe, czy informacje dotyczące poszukiwania pracowników.

Zapraszamy przedsiębiorców, osoby bezrobotne oraz zamierzające otworzyć działalność gospodarczą do korzystania z informacji w portalu oraz do umieszczania własnych informacji. Można poprzez portal zasygnalizować swoją obecność na rynku. Będziemy na portalu umieszczać aktualne informacje o realizowanych projektach w powiecie oraz uruchamianych projektach unijnych. Będzie to szczególnie ważne w nadchodzącym okresie 2007-2013. Osoby bezrobotne oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą korzystać z „punktów dostępowych” do portalu – tak zwanych komputerów końcowych umieszczonych w gminach powiatu pszczyńskiego oraz w Starostwie w Pszczynie. Przy realizacji portalu gospodarczego uczestniczyły Gminy: Miedźna, Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice, Suszec, Kobiór i Starostwo Pszczyńskie.
Podsumowując realizację projektu, możemy stwierdzić że po raz kolejny wyprzedzamy koncepcje rozwoju, ponieważ finansowanie tego typu platform informacyjnych publiczno-prywatnych na poziomie kraju zostało ujęte w Programie Operacyjnym „Innowacyjna gospodarka” przewidzianym do współfinansowania z środków unijnych w latach 2007-2013, a my zrealizowaliśmy przedsięwzięcie z obecnie dostępnych środków.

pfal

T G+ F

Zobacz także

#potrzebUEmy Unii Europejskiej
#potrzebUEmy Unii Europejskiej
Samorządowcy rozmawiali o kierunkach wykorzystania środków europejskich
Samorządowcy rozmawiali o kierunkach wykorzystania środków europejskich
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18