Ukochali rodzinne strony

17.11.2009, 10:07

Pawłowice

Janina Barchańska, Grzegorz Witosza i Maksymilian Szymura zostali tegorocznymi laureatami nagrody „Za Zasługi dla Gminy Pawłowice”.


Janina Barchańska już blisko 30 lat przewodniczy Kołu Gospodyń Wiejskich w Pielgrzymowicach. Dzięki jej staraniom w 1985 r. przy KGW powstał zespół ludowy, który na początku nosił nazwę „Pielgrzymowianki”, a obecnie „Niezapominajki”. Od 1980 r. pełni funkcję zastępcy prezesa Kółka Rolniczego, a od 2003 r. jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego im. Karola Miarki. Za dotychczasową pracę społeczną otrzymała m.in. Order Serca Matkom Wsi.
Grzegorz Witosza w 1973 r. objął funkcję wicedyrektora Gminnej Szkoły Zbiorczej w Pawłowicach. W 1984 r. został dyrektorem nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach. Po 30 latach pracy pedagogicznej w grudniu 1990 r. przeszedł na emeryturę, co nie oznaczało zakończenia pracy nauczycielskiej. W popularnej „dwójce” pracował jeszcze trzy lata, a następnie podjął pracę nauczyciela języka polskiego i języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym w Pawłowicach. W Pawłowicach znany jest również jako strażak społecznik. Dla pogłębienia wiedzy o historii i przeszłości gminy Pawłowice przetłumaczył z języka niemieckiego część dzieła Alfonsa Nowaka pt. „Historia parafii wiejskich w dekanacie śląskim na Górnym Śląsku od końca XIII w. do roku 1912”. Za swoją działalność został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Maksymilian Szymura jest pawłowiczaninem od urodzenia. Związany od 1947 r. ze stolarstwem, posiadał własny warsztat, wyszkolił blisko 60 stolarzy - czeladników i mistrzów. Jako uznany fachowiec został powołany do komisji egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej w Katowicach, w której przez 4 kadencje pełnił funkcję przewodniczącego. Od 1949 r. jest członkiem OSP w Pawłowicach, a w latach 1972-1988 pełnił funkcję jej prezesa. To z jego inicjatywy powołano komitet budowy strażnicy w Pawłowicach. W latach 1990-1994 był radnym gminy Pawłowice i przewodniczącym komisji handlu i usług. Był też członkiem Kółka Rolniczego, inicjatorem odbudowy wieży przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach. Jest laureatem Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej czytaj w najnowszym numerze Gazety Pszczyńskiej”

jack

T G+ F

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zobacz także

Nasze strony okiem ludzi „stąd” - nowy kwartalnik
Nasze strony okiem ludzi „stąd” - nowy kwartalnik "Strōny Ziemi Pszczyńskiej"
Pokazali ładniejsze strony Kobióra
Pokazali ładniejsze strony Kobióra
Ograniczenia odwiedzin w pszczyńskim szpitalu
Ograniczenia odwiedzin w pszczyńskim szpitalu
Z centrum przesiadkowego do Niemiec, Anglii i Francji
Z centrum przesiadkowego do Niemiec, Anglii i Francji
Znamy program pierwszych pszczyńskich Eko Targów
Znamy program pierwszych pszczyńskich Eko Targów

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18