Na sesji pojawili się m.in. przedstawiciele Rady Rodziców III LO

Uczniowie, nauczyciele, rodzice prosili. Radni nie posłuchali

Pszczyna18.01.2019, 12:35

Rada Miejska wbrew społeczności szkolnej zgodziła się na przeniesienie III Liceum Ogólnokształcącego do budynku przy ul. Batorego, a także na przekazanie szkoły powiatowi. To jednak dopiero uchwały intencyjne, opinię w tej sprawie wyrazi teraz Kuratorium Oświaty.

W porządku obrad czwartkowej sesji Rady Miejskiej znalazły się dwa projekty uchwał intencyjnych dotyczących zmian w III Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie. Pierwsza dotyczyła przekazania z dniem 1 września br. placówki powiatowi, a druga – zmiany siedziby szkoły.

Zmiany wynikiem reformy oświaty

Przypomnijmy, władze gminy chcą oddać placówkę powiatowi, ma ona mieć swoją siedzibę nie na os. Piastów, a w budynku przy ul. Batorego 24 (po byłym gimnazjum nr 1). Wszystko to ma być skutkiem wprowadzonej przez rząd reformy oświaty. W przyszłym roku szkolnym do szkół ponadpodstawowych pójdą bowiem podwójne roczniki: uczniowie kończący wygaszane gimnazja oraz uczniowie ósmych klas szkół podstawowych. I trzeba znaleźć dla nich miejsce w placówkach.

Zamiary samorządów budzą sprzeciw uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Dają temu wyraz w petycjach, pismach, w poniedziałek odbył się też protest uczniów przed Urzędem Miejskim. Przedstawiciele tych środowisk pojawili się także na wczorajszej sesji.

Na początku radny Marek Szklorz, także w imieniu radnych Henryka Kopca, Marceli Kanafek-Lewandowskiej, Michała Ziebury, Andrzeja Mańki i Rafała Wróbla, złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad dwóch projektów dotyczących III LO. Zaproponował, by sprawą ponownie zajęły się komisje Rady Miejskiej. Wniosek został jednak odrzucony.

Nowa propozycja i kilkanaście godzin na decyzję

- Władze postawiły nas w zasadzie przed faktem dokonanym. Sposób, w jaki dowiedzieliśmy się o planowanych zmianach uważamy za niedopuszczalny – mówiła na sesji Wiktoria Oramus, uczennica kl. I liceum. Jak przyznała, po poniedziałkowym proteście, w środę młodzież otrzymała od władz inną propozycję. Chodzi o przeniesienie się do budynku przy ul. Batorego dopiero od 2020 r., ale wszystkich klas. Uczniowie dostali zaledwie kilkanaście godzin na decyzję. W szkole przeprowadzono głosowanie i zdecydowaną większością stwierdzili, że nie chcą żadnych zmian. Na nową propozycję nie zgodziła się też Rada Pedagogiczna.

- Apelujemy do radnych i władz o wstrzymanie się od podjęcia decyzji do momentu odpowiedzi z kuratorium, przemyślenie sprawy lub rozpatrzenie którejś z propozycji od nas. Nie pozwólmy, żeby nasza szkoła w tak ogromnym obiekcie, nie miała szansy rozwoju – przyznała uczennica.

Chcą zostać, bo na os. Piastów mają dobre warunki

Zaniepokojenie sytuacją wyrazili również przedstawiciele Rady Rodziców. - Zapewnienie młodym ludziom godnych warunków nauki, rozwoju psychofizycznego jest kluczowe. Gmina do tej pory świetnie sobie z tym radziła, i wierzę, że rozwiązanie zostanie znalezione. Ale nie to, które w tej chwili jest proponowane – mówił jeden z rodziców.

- Budynek przy ul. K. Wielkiego jest olbrzymi, składa się z wielu segmentów. Jest doskonale wyposażony, posiada ogromne zaplecze sportowe. To jedyny obiekt w Pszczynie, który jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W momencie, kiedy zdecydujecie się Państwo przenieść nasze liceum, a właściwie je podzielić, wówczas podzielicie społeczność szkolną, bo klasy I będą uczyły się w jednym budynku, a klasy II i III – w innym, uniemożliwicie też jakimkolwiek osobom niepełnosprawnym z powiatu podejmowanie nauki – podkreślała inna przedstawicielka Rady Rodziców.

Jak stwierdziła, nie ma nic przeciwko oddaniu szkoły powiatowi, nie chce jednak przeniesienia placówki do innego budynku. - W tym budynku da się spokojnie prowadzić i szkołę podstawową, i liceum. W ciasnym budynku przy ul. Batorego 24 szans rozwoju III LO nie ma żadnych – dodała.

Przedstawiono też stanowisko Rady Pedagogicznej. Nauczyciele także nie chcą przenosin szkoły, przyznali, że są gotowi na rozmowy na temat jej przyszłości.

Nie wszystko jest ok

- Chciałbym zaapelować do rady i radnych, którzy startowali z koła pana burmistrza. Szliście do wyborów z hasłem: „Z mieszkańcami, dla mieszkańców”. Wsłuchajcie się w głos, który był tu przedstawiany przez uczennicę, rodziców, grono pedagogiczne – apelował radny Rafał Wróbel.

Poprosił o odniesienie się do sprawy obecnego na sesji wicestarostę Damiana Cieszewskiego, do niedawna dyrektora Zespołu Szkół nr 1, w skład którego wchodzi III LO. - Jeśli chce Pan usłyszeć, że wszystko jest ok, to Pan tego nie usłyszy. Chyba Pan sobie nie wyobraża, że po 14 latach pracy w szkole będę bardzo zadowolony z takiego rozwiązania – przyznał D. Cieszewski.

- Ale patrząc na to w sposób formalny i odpowiedzialny chcę powiedzieć, że to za moim przyczynkiem pewne pomysły zostały zaproponowane do rozwiązania. Jeśli gmina odda szkołę do prowadzenia powiatowi, to powiat chyba nie ma innego wyjścia jak się pochylić i zorganizować dla tych dzieci szkołę. Mamy pomysł taki, że gmina przekazuje nam budynek przy ul. Batorego. To pewnie nie jest najlepsze rozwiązanie. W mojej ocenie – najbardziej optymalne – podkreślił wicestarosta. - Nie jestem do końca z tego tytułu zadowolony, ale rozumiem intencje gminy, że potrzebuje swój budynek, i chce w tym budynku realizować swoje zadania – dodał. Zgodnie z ustawą, prowadzenie szkół ponadpodstawowych należy do zadań własnych powiatu.

Marek Dutkowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że kapitałem szkoły są nauczyciele oraz uczniowie, a cała reszta, w tym budynek, to wartość dodana.

Wśród rodziców uczniów pojawił się też pomysł, by wstrzymać się z przenosinami III LO, a w budynku przy ul. Batorego otworzyć przedszkole i żłobek.

Uchwały intencyjne przyjęte wbrew protestom

Ostatecznie Rada Miejska przyjęła obie uchwały. Za przekazaniem szkoły powiatowi zagłosowało 15 radnych, sześcioro było przeciw (M. Kanafek-Lewandowska, H. Kopiec, A. Mańka, M. Szklorz, R. Wróbel, M. Ziebura), jedna osoba wstrzymała się od głosu (K. Fuławka). Nieobecny był radny Maciej Stieber. Taki sam wynik dało głosowanie nad uchwałą o zmianie siedziby III LO.

Co istotne, obie przyjęte w czwartek uchwały są uchwałami intencyjnymi. Teraz opinię w sprawie planowanych zmian w III LO ma wydać Kuratorium Oświaty.

pako

T G+ F

Zobacz także

Kurator oświaty negatywnie o przenosinach III LO
Kurator oświaty negatywnie o przenosinach III LO
III LO w nowej siedzibie jednak od 2020 r.
III LO w nowej siedzibie jednak od 2020 r.
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
Budżet powiatu na trudne czasy uchwalony
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce
12 wzruszających historii pszczyńskich Sybiraków spisanych w książce

Komentarze:

Henry 2019-01-21 godz. 14:58
To bardzo słuszna i mądra decyzja w tej sytuacji. Choć pewnie było to trudne, to sprawa wymagała uporządkowania po reformie oświaty, więc uważam, że dobrze się stało.
treść:
autor:

SQL: 18