Trzeba zamykać na kłódkę

02.04.2009, 11:26

Miedźna

To obrazek znany w każdej miejscowości, że kontenery zamknięte sa na cztery spusty, a kluczyk mają ci, którzy za śmieci płacą. Radni gminni zastanawiają się, czy nie wprowadzić opłaty śmieciowej.


Temat poruszył na ostatniej sesji radny Marek Mucha. - Kontenery na osiedlach są pozamykane na klucz. Nie ma tam żadnych skarbów, ale trzeba tak robić, bo po nocy byłyby pełne. Ludzie robią wysypisko przy leśniczówce, przy rzece Pszczynce, albo przywożą je do nas – radny chciał uzyskać informacje, co stoi na przeszkodzie, by w gminie Miedźna wprowadzić opłatę śmieciową. - Niepodpisanie umowy na wywóz śmieci to jawne lekceważenie gminy – argumentował Marek Mucha, wnosząc, by wzorem gminy Pszczyna ujednolicić opłaty.
Z tym jednak sprawa nie jest taka prosta, bo nie polega na podaniu do wiadomości, że od tej i tej daty trzeba płacić. O tym decydują mieszkańcy w referendum. - Na następną sesję przygotowane zostaną informacje na temat procedur, które trzeba przeprowadzić. Najpierw jednak trzeba porozmawiać o tym na zebraniach z mieszkańcami, bo będzie to rewolucja. Żebyśmy się nie nadziali – zauważył wójt Bogdan Taranowski, który opowiada się za tym, że to jednak nie mieszkańcy, a głównie przejezdni zostawiają śmieci w kontenerach.

Z tym nie zgodziła się radna Małgorzata Antos, mówiąc, że to głównie mieszkańcy śmiecą, a sprawę rozwiązałaby opłata śmieciowa. - Jeśli będziemy płacić tak samo, tak samo będziemy kontrolować. Na osiedlach czujemy się jak na wysypisku śmieci - radna Antos zwróciła też uwagę na miejsce, gdzie rozkładane są stragany. Tutaj po dniu targowym też jest nieposprzątane. Ale sytuacja ma się wkrótce poprawić, kiedy ruszą prace społecznie użyteczne.

Kiedy zapytać mieszkańców, ci widzą dość często, że podjeżdża samochód, a w kontenerach lądują nawet stare meble. Tyle że nikt nie zgłasza tego na policję. Radny Piotr Sikora zaproponował częstsze kontrole. Te, wyrywkowe, będą, co już zapowiedział wójt. - Skontrolujemy to razem z przyłączami do kanalizacji. Jestem przeciwny „trójkom klasowym”, ale do pewnego momentu – wójt dodał też, że środki przeznaczane na policję będą wykorzystywane również na kontrole umów na wywóz śmieci. Te najlepiej wyglądają w Grzawie, bo choć to 82 umowy, ma je ok. 90 % mieszkańców.

agw

T G+ F

1

1

Zobacz także

Trzeba poprawić programy
Trzeba poprawić programy
Trzeba usunąć sople!
Trzeba usunąć sople!
Leśna przygoda z biblioteką
Leśna przygoda z biblioteką
Stypendia sportowe dla zawodników z Pszczyny
Stypendia sportowe dla zawodników z Pszczyny
Łącznie 815. ozdrowieńców w powiecie
Łącznie 815. ozdrowieńców w powiecie

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18