Trwa wymiana kotłów w Goczałkowicach

Goczałkowice-Zdrój09.05.2019, 09:51

W gminie Goczałkowice-Zdrój od ubiegłego roku trwa realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Mieszkańcy otrzymują bezzwrotną dotację na wymianę kotłów, wymianę okien czy docieplenie ścian. Podpisano już ponad 120 umów.

Celem przyjętego przez Radę Gminy w czerwcu 2018 r. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza. W pierwszym etapie ma zostać realizowanych 180 inwestycji z udziałem środków programu. Będzie to 30 inwestycji obejmujących docieplenie, 20 inwestycji obejmujących wymianę okien oraz 130 inwestycji zakładających wymianę kotłów.

Do 6 maja br. podpisano już 123 umowy. Zakładają one: wymianę ogrzewania z węglowego na gazowe (62 inwestycje), z gazowego na gazowe (9 inwestycji), z węglowego na węglowe (27 inwestycji), wymianę okien (11 inwestycji), docieplenie ścian (7 inwestycji), docieplenie stropu/dachu (7 inwestycji). Odebrano i rozliczono 68 inwestycji.

- Cieszę się, że zainteresowanie mieszkańców programem jest tak duże. Liczymy na to, że dzięki temu jakość powietrza w Goczałkowicach się poprawi. Taki jest nasz cel. Powietrza nie da się jednak zatrzymać w danych granicach, dlatego ważne są działania na rzecz poprawy jakości powietrza realizowane na poziomie regionu, a najlepiej całego kraju – mówi wójt Gabriela Placha.

Program realizowany jest ze środków budżetu gminy oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Gmina pozyskała z WFOŚiGW dofinansowanie: 230 tys. zł  w formie dotacji oraz 1 mln 343 tys. 900 zł w formie pożyczki.

W ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej wynoszącej do 60% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż automatycznego kotła węglowego min. V klasy, w przypadku pozostałych inwestycji ekologicznych dofinansowanie może wynieść do 80%. Zakończenie realizacji I etapu zaplanowano na sierpień br. Cały program ma być realizowany do 2023 r., a jego łączny szacowany koszt wynosi ponad 6,7 mln zł.

Operatorem Programu działającym w imieniu gminy jest firma EKOSCAN Innowacje i Rozwój. Punkt obsługi klienta Programu jest czynny w każdy wtorek w godz. 9.00-16.30 w budynku Urzędu Gminy (pokój nr 3).

W trosce o jakość powietrza na terenie gminy prowadzone są też kontrole palenisk. W tym roku było ich 33, w dziewięciu przypadkach zastosowano pouczenia. Ponadto wójt Gabriela Placha zapowiada, że przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego gmina zorganizuje prelekcję wraz z pokazem prawidłowego rozpalania w piecu.

(źródło: UG Goczałkowice-Zdrój)

jack

T G+ F

Zobacz także

Pszczyna chce przystąpić do programu „Stop Smog”
Pszczyna chce przystąpić do programu „Stop Smog”
Polski Alarm Smogowy krytykuje decyzję ministra środowiska
Polski Alarm Smogowy krytykuje decyzję ministra środowiska
Zakaz spalania liści i innych odpadów zielonych na posesjach. Co z nimi zrobić?
Zakaz spalania liści i innych odpadów zielonych na posesjach. Co z nimi zrobić?
gorący temat
Kontenery na liście w Pszczynie. Zobacz lokalizacje
Kontenery na liście w Pszczynie. Zobacz lokalizacje

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18