(fot. UG Goczałkowice-Zdrój)

Trudna sytuacja gmin uzdrowiskowych

Goczałkowice-Zdrój25.05.2020, 07:24

W czwartek, 21 maja odbyła się wideokonferencja członków Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP poświęcona sytuacji społeczno-gospodarczej w czasie pandemii. Uczestniczyła w niej też Gabriela Placha, wójt gminy Goczałkowice-Zdrój.

Pandemia dotyka wielu branż czy dziedzin gospodarki. W ostatnim czasie znacznie pogorszyła się też sytuacja zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz gmin uzdrowiskowych. Podczas konferencji przedstawiciele samorządów omawiali negatywne skutki, z którymi muszą się mierzyć. 

To przede wszystkim utrata dochodów z podatku PIT (w kwietniu w Goczałkowicach spadek wyniósł ponad 52%) oraz CIT czy utrata dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej. W uzdrowiskach nie ma kuracjuszy. To oznacza, że nie funkcjonują nie tylko zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Z ogromnymi problemami borykają się firmy, których działalność opiera się na uzdrowisku i turystyce (np. restauracje, hotele). W przypadku Goczałkowic dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż na terenie uzdrowiska utworzono izolatorium dla osób zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia. To sprawia, że nie wiadomo, czy kuracjusze będą mogli wrócić do naszej gminy w połowie czerwca (rząd zapowiedział, że uzdrowiska mają być ponownie otwierane od 15 czerwca).

Członkowie SGU omówili możliwe formy pomocy, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę skumulowanie w gminach uzdrowiskowych wszystkich negatywnych skutków pandemii koronawirusa, związanych ze wstrzymaniem praktycznie 90% działalności gospodarczej, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych wystąpiło do rządu o stworzenie „Narodowego Programu Wsparcia Polskich Uzdrowisk”.

SGU zaproponowało szereg rozwiązań, które poprawiłyby sytuację w gminach uzdrowiskowych. To m.in. czasowe dofinansowanie budżetów gmin uzdrowiskowych, poprzez refinansowanie spadku wpływów dochodów z tytułu opłaty uzdrowiskowej i zmianę przepisów w sprawie naliczania dotacji uzdrowiskowej, podwyższenie udziałów w podatkach, zwolnienie ze składek ZUS na okres pandemii wszystkich zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz podmiotów gospodarczych działających w uzdrowiskach w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i szeroko rozumianej turystyki, które musiały zaprzestać działalności na skutek decyzji rządu o wprowadzeniu stanu pandemii w kraju czy wprowadzenie zupełnie odrębnego od „bonu turystycznego” w 100% finansowanego ze środków centralnych „bonu uzdrowiskowego” w celu zachęcenia potencjalnych turystów i kuracjuszy do korzystania z oferty polskich uzdrowisk. Póki co, tylko nieliczne postulaty mają szansę na realizację.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że wyjątkowa specyfika gmin uzdrowiskowych jako „szczególnych podmiotów JST” w skali kraju, obarczonych istotnymi ograniczeniami przestrzenno-funkcjonalnymi i wymogami środowiskowymi, a jednocześnie realizującymi bardzo kosztowne zadania własne, których nie muszą realizować inne JST, predysponuje je do objęcia ich dedykowanym programem pomocowym.

(źródło: UG Goczałkowice-Zdrój)

KK

T G+ F

Zobacz także

Ulicą Uzdrowiskową przejedziemy tylko z przepustką
Ulicą Uzdrowiskową przejedziemy tylko z przepustką
Uzdrowisko bez kuracjuszy, a w szpitalu obostrzenia
Uzdrowisko bez kuracjuszy, a w szpitalu obostrzenia
Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?
Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?
ZO ŚZGiP proponuje zmiany w finansowaniu i organizacji oświaty
ZO ŚZGiP proponuje zmiany w finansowaniu i organizacji oświaty
Mniej zdarzeń na drogach, ale więcej kradzieży
Mniej zdarzeń na drogach, ale więcej kradzieży

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18