(fot. archiwum)

Tomografia komputerowa w pszczyńskim szpitalu

Pszczyna07.01.2020, 16:41

Od 1 grud­nia 2019 r. Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie uzyskał kon­trakt na wykony­wanie badań tomo­grafii kom­put­erowej na NFZ.

Umowa z NFZ obow­iązuje do 30 czer­wca 2024 r., a jej wysokość wynosi ok. 57 tys. zł na miesiąc. 

Pac­jenci mogą reje­strować się oso­biś­cie lub za pośred­nictwem osoby trze­ciej od poniedzi­ałku do piątku (z wyłącze­niem dni świątecznych) od godz. 8.00 do 16.00. Do rejes­tracji konieczne jest skierowanie.

Szczegóły tutaj.

(źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie)

KK

T G+ F

Zobacz także

Krótki czas oczekiwania na badania tomografem w szpitalu w Pszczynie
Krótki czas oczekiwania na badania tomografem w szpitalu w Pszczynie
Badania profilaktyczne
Badania profilaktyczne
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Cała Polska czyta dzieciom”
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18