Początkiem marca 2017 r. Powiatowy Zespół nr 6 SZiO w Brzeszczach zawiązał bezterminową umowę patronacką ze Spółką Akcyjną TAURON Wydobycie.

Art. spons. TAURON Wydobycie S.A. wspiera przyszłych górników

Brzeszcze12.04.2017, 11:24

Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina to prężnie działająca placówka kształcąca uczniów w zawodach z przyszłością. Ponad 70 lat tradycji szkoły to gwarancja zdobycia odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji na wielu kierunkach.

O tym, że Powiatowy Zespół nr 6 SZiO z roku na rok wzbogaca swoją ofertę edukacyjną świadczy m.in. uroczyście podpisana 3 marca 2017 r., bezterminowa umowa patronacka ze Spółką Akcyjną TAURON Wydobycie, zajmującą się eksploatowaniem węgla kamiennego. Dzięki tej współpracy, placówka zachęca wszystkich uczniów do zapoznania się z jej najnowszą propozycją w roku szkolnym 2017/2018 na kierunkach: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik mechanik.

W ramach umowy, Spółka TAURON zobowiązała się zapewnić i sfinansować m.in.: organizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (z zapewnieniem bonów żywnościowych), nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego, stypendium dla sześciu najlepszych absolwentów w przypadku kontynuowania nauki na studiach wyższych o kierunkach określonych przez Spółkę, zatrudnienie absolwentów szkoły, którzy osiągnęli średnią ocen min. 3.5, zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i egzamin maturalny (z zastrzeżeniem, że decyzja o zatrudnieniu każdego absolwenta podjęta zostanie po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym przez Spółkę stanowisku).

Podczas 4-letniej nauki o profilach górniczych, młodzież zdobędzie solidną dawkę wiedzy i biegłe umiejętności w zawodzie. Przez trzy pierwsze lata, tygodniowa nauka podzielona będzie na lekcje w szkole (3 dni) i zajęcia praktyczne (2 dni) w kopalni oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu. W CKP uczniowie opanują zręczność z zakresu eksploatacji złóż, ciesielstwa, elektryki, mechaniki, ślusarstwa oraz innych prac manualnych. W trzeciej klasie zrealizowana zostanie miesięczna praktyka zawodowa (160 godzin). Podopieczni praktykować będą w zakładzie górniczym pod ścisłym nadzorem wytyczonego opiekuna. Czwarty rok to przygotowanie do końcowych egzaminów zawodowych i maturalnych.  

- Współpraca z Tauronem to wielki zaszczyt dla naszej szkoły. Przedsiębiorstwo jest największym dystrybutorem i sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce, drugim co do wielkości jej producentem w kraju i największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Cały holding kontroluje ok. 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego. Za sprawą Grupy Tauron od 2016 r. Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze” przeżywa ciągły progres. Zatrudnieni tutaj otrzymują pewne miejsca pracy, stabilne świadczenia socjalne i emerytalne oraz godziwe wynagrodzenie. Kopalnia „Brzeszcze” jest nowoczesnym zakładem wytwarzającym produkt handlowy wysokiej jakości. Wykorzystuje nowoczesne urządzenia i rozwiązania techniczne. Jej atutem jest przede wszystkim wykwalifikowana kadra, którą od lat tworzą m.in. nasi absolwenci - mówi dyrektorka Powiatowego Zespołu nr 6 SZiO w Brzeszczach, Anna Kasprzyk-Hałat.

W nowym roku szkolnym PZ nr 6 SZiO zamierza otworzyć także innowacyjny profil: technik górnictwa z przysposobieniem pożarniczym. Młodzież praktykę odbywać będzie jako ochotnicy przy OSP w swoich miejscowościach. Uczniowie tego kierunku będą mogli podjąć pracę na kopalni oraz w straży pożarnej.

Dla uczniów, którym zabraknie punktów do podjęcia zajęć w technikum, szkoła poleca naukę w II-stopniowych klasach branżowych: górnik eksploatacji podziemnej, elektryk, ślusarz, mechanik. Po ukończeniu profilu można kontynuować naukę w technikum uzupełniającym, uzyskując jeszcze lepsze wykształcenie. 

W placówce organizowane są także kursy zawodowe, podnoszące kwalifikacje osób pracujących w górnictwie. Bezpłatne szkolenia liczą 3 semestry, prowadzone są w systemie zaocznym i umożliwiają zdobycie dyplomu ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (I stopnia).

Charakterystyka kierunków technicznych objętych patronatem TAURON Wydobycie S.A. na rok szkolny 2017/2018: 

·  Technik górnictwa podziemnego. Uczeń zdobywa wiedzę w dziedzinie nauk o ziemi, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, eksploatacji złóż podziemnych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn i urządzeń. Umiejętnie kieruje procesami wydobywczymi z uwzględnieniem BHP oraz wartości proekologicznych. Praktyka zawodowa dla uczniów technikum odbywa się w KWK „Brzeszcze”. 

·  Technik mechanik z przysposobieniem pożarniczym. Uczniowie zdobywają umiejętności wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacji i nadzorowania procesów ich produkcji. Program przysposobienia pożarniczego umożliwia zdobycie uprawnień strażaka uczestniczącego w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Absolwent może podjąć pracę m.in. w przemyśle maszynowym i samochodowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie.

·  Technik elektryk. Wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów i urządzeń elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych. Zatrudnienie może uzyskać w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, firmach handlowych i serwisujących sprzęt elektryczny oraz w biurach projektowych.

 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1, tel. 32 210 93 40

www.pz6.brzeszcze.pl

Znajdź nas na Facebook'u

tog

T G+ F

Zobacz także

gorący temat
Remondis nadal będzie odbierał śmieci w Pszczynie. Ale nie sam
Remondis nadal będzie odbierał śmieci w Pszczynie. Ale nie sam
Zespół Regionalny Ćwiklice zachwycił na Dniach Saksonii
Zespół Regionalny Ćwiklice zachwycił na Dniach Saksonii
Witpol - dealer Hyundai
Naprawiają ekrany przy DK 1. Możliwe utrudnienia
Naprawiają ekrany przy DK 1. Możliwe utrudnienia
W Woli radośnie powitali lato
W Woli radośnie powitali lato
Wypadek w Suszcu. 30-latka z Kobielic trafiła do szpitala
Wypadek w Suszcu. 30-latka z Kobielic trafiła do szpitala
gorący temat
Tragedia w Łące. Mężczyzna wypadł z kajaka i utopił się
Tragedia w Łące. Mężczyzna wypadł z kajaka i utopił się
Coma i Omni mOdO dali czadu na Żubrowisku - zdjęcia
Coma i Omni mOdO dali czadu na Żubrowisku - zdjęcia
Najlepsi sportowcy z gminy Pszczyna nagrodzeni
Najlepsi sportowcy z gminy Pszczyna nagrodzeni
71 propozycji projektów zgłoszono do budżetu obywatelskiego
71 propozycji projektów zgłoszono do budżetu obywatelskiego
Zamkną basen w "Rolniczoku"?
Zamkną basen w "Rolniczoku"?
Rozdano Basztary
Rozdano Basztary
Superchrobrki: w "Chrobrym" nagrodzili najlepszych uczniów
Superchrobrki: w "Chrobrym" nagrodzili najlepszych uczniów
Od sierpnia podwyżka za śmieci w gminie Pszczyna
Od sierpnia podwyżka za śmieci w gminie Pszczyna
SQL: 16