Szpital w Pszczynie: oświadczenie goni oświadczenie

Powiat12.03.2018, 10:11

O tym mówi się coraz głośniej. Czy szpital wróci pod skrzydła powiatu pszczyńskiego? W ostatnich dniach stanowiska w tej sprawie zajęli starosta pszczyński oraz spółka Centrum Dializa, dzierżawca pszczyńskiego szpitala.

Informacja starosty pszczyńskiego ws. pszczyńskiego szpitala

Szanowni Państwo!

Umowa dzierżawy Szpitala Powiatowego w Pszczynie zawarta została 30 września 2010 r. na mocy uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego kadencji 2006-2010, pomiędzy powiatem pszczyńskim reprezentowanym przez ówczesny Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, w imieniu którego działali starosta Józef Tetla i wicestarosta Zygmunt Jeleń oraz Centrum Dializa Sp. z o.o., którą reprezentował prezes zarządu, Jacek Nowakowski.

Bierzemy pod uwagę różne scenariusze, jesteśmy merytorycznie przygotowani na rozwiązanie umowy dzierżawy i przejęcie szpitala w przypadku wypowiedzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktu spółce Centrum Dializa. A zapowiedzi zerwania kontraktu od kilku miesięcy przekazuje nam dyrekcja Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Nie możemy jednak z dnia na dzień wyrzucić spółki Centrum Dializa ze szpitala - jak chce tego część radnych powiatowych - bo nie mamy żadnej pewności, że będziemy mogli przejąć kontrakt na leczenie pacjentów. To spółka Centrum Dializa realizuje kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia o wartości ok. 36 mln rocznie. Od października 2017 r. pszczyński szpital znajduje się w tzw. sieci szpitali, weszła w życie reforma, zmieniono przepisy, które nie regulują szczegółowo kwestii zmiany zarządcy szpitala. Dotychczasowe rozmowy z dyrektorem NFZ w Katowicach nie przyniosły zapewnień, że powiat będzie mógł przejąć kontrakt realizowany przez spółkę.

Dlatego zwróciłem się do ministra zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie z zapytaniem, czy w przypadku przejęcia szpitala przez powiat, będziemy mogli przejąć także kontrakt na leczenie pacjentów w pszczyńskim szpitalu? Nigdy nie będzie mojej zgody na zamknięcie szpitala i ewakuację pacjentów, a do takiej sytuacji dojdzie, jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyrazi zgody na cesję kontraktu. Taka decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia będzie działaniem wymierzonym przeciwko mieszkańcom powiatu pszczyńskiego, którzy zmuszeni będą do podróżowania do szpitali w oddalonych miejscowościach. W przypadkach zagrożenia życia liczy się każda minuta, dlatego tak ważne jest, by szpital mógł działać nadal w Pszczynie dla mieszkańców powiatu.

Część radnych, przedstawiając żądania natychmiastowego zerwania umowy ze spółką, w ogóle nie bierze pod uwagę tych argumentów. Dopóki nie otrzymamy jasnego stanowiska ministra i Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie, nie możemy podejmować żadnych drastycznych decyzji. Musimy mieć pewność, że możliwe będzie zapewnienie sprawnego i ciągłego działania szpitala i leczenia naszych mieszkańców.

Rocznie w szpitalu w Pszczynie leczonych jest 10,5 tysiąca pacjentów. Pracuje tu niespełna 100 lekarzy oraz ok. 250 pielęgniarek i pozostałego personelu. Mam nadzieję, że jeżeli powiat pszczyński przejmie szpital, te osoby nadal będą tu leczyć i pracować.

Odnosząc się do informacji przekazywanych mediom przez spółkę Centrum Dializa pragnę zauważyć, że zgodnie z par. 3. pkt. 3 umowy dzierżawy szpitala to dzierżawca - spółka Centrum Dializa - zobowiązał się do utrzymywania obiektów szpitala we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i przeciwpożarowym.

Starosta pszczyński
Paweł Sadza

Oświadczenie spółki Centrum Dializa

Szanowni Państwo,
W związku z opublikowanymi w mediach pismami Starosty Pszczyńskiego Pana Pawła Sadzy, adresowanymi do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, spółka Centrum Dializa sp. z o.o. ponownie zauważa, że to w czasie kiedy dzierżawimy Szpital w Pszczynie stał się on placówką funkcjonującą sprawnie ekonomicznie, co umożliwiło na prawie całkowitą spłatę zadłużenia wygenerowanego przez wcześniejszych zarządców szpitala. Żaden szpital powiatowy w Polsce nie płaci na rzecz powiatu, w którym się znajduje większego czynszu dzierżawnego niż Szpital w Pszczynie. Od 2011 roku Spółka wpłaciła do kasy powiatu ok. 29 mln zł tytułem czynszu dzierżawnego i przeprowadziła w szpitalu remonty o wartości ok. 9 mln zł, które podniosły wartość majątku powiatu.

W tej sytuacji zarzuty formułowane pod naszym adresem, podnoszące słabą jakość zarządzania Szpitalem są dla nas całkowicie niezrozumiałe.

Mieszkańcy Pszczyny muszą też pamiętać, że szpital wraz z jego wyposażeniem był i jest własnością powiatu w Pszczynie, a Centrum Dializa jedynie go dzierżawi. Zatem uwagi dotyczące stanu budynku i standardu jego wyposażenia muszą być adresowane do Starostwa.

Wbrew pomówieniom ze strony części samorządowców, pomimo budowania przez nich atmosfery niechęci i niepewności, Szpital w Pszczynie działa i funkcjonuje normalnie, udziela pomocy setkom pacjentów i spełnia wszelkie przepisy prawa dotyczące funkcjonowania szpitali oraz wymagania stawiane przez instytucje uprawnione do nadzorowania zasad funkcjonowania Szpitala w Pszczynie.
Serdecznie pozdrawiam

Witold Jajszczok
rzecznik prasowy spółki Centrum Dializa

 

Reklama

Reklama

jack

T G+ F

Zobacz także

Powiat daje 900 tys. zł na audyt w szpitalu
Powiat daje 900 tys. zł na audyt w szpitalu
Od sierpnia prawie 6 tys. pacjentów w szpitalu
Od sierpnia prawie 6 tys. pacjentów w szpitalu
Pracownicy sądu chcą godnie zarabiać
Pracownicy sądu chcą godnie zarabiać
Rekordowe dochody i wydatki budżetu powiatu
Rekordowe dochody i wydatki budżetu powiatu
Zima oznacza dodatkowe obowiązki dla właścicieli posesji
Zima oznacza dodatkowe obowiązki dla właścicieli posesji
W sobotę Urząd Skarbowy będzie czynny
W sobotę Urząd Skarbowy będzie czynny
Ponad godzinę reanimowali rowerzystę we Frydku
Ponad godzinę reanimowali rowerzystę we Frydku
Powiat daje 900 tys. zł na audyt w szpitalu
Powiat daje 900 tys. zł na audyt w szpitalu
W Beskidzie Małym z UKST „Diablak”
W Beskidzie Małym z UKST „Diablak”
Czelodka gościła w Jankowicach
Czelodka gościła w Jankowicach

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20