(fot. powiat)

Szpital prosi o pomoc. Potrzebni wolontariusze i pomoc finansowa

Pszczyna20.10.2020, 18:52

W związku z przy­go­towaniem szpi­tala na zaostrze­nie epi­demii poszuku­jemy wolon­tar­iuszy do dwóch obszarów wsparcia - apelują przedstawiciele Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

Proszone o pomoc osobistą są osoby posi­ada­jące jakiekol­wiek umiejęt­ności tech­niczne, które mogłyby pomóc w pra­cach remontowo-​porządkowych w przestrzeni­ach szpi­tal­nych bez kon­taktu z chorymi i per­son­elem medycznym, pod opieką pra­cown­ików Dzi­ału Tech­nicznego. Pomoc tech­niczna potrzebna od zaraz. Zgłoszenia przyjmowane są tele­fonicznie w kance­larii szpi­tal­nej pod numerem 32 214 83 00.

- Poszukujemy również wolontariuszy do pomocy opiekuńczej nad pac­jen­tami pod okiem per­son­elu medycznego - informuje dr n. med. Marcin Leśniewski, dyrektor szpitala. Pomoc możliwa po bada­ni­ach epidemicznych i przeszkole­niu. Deklaracje pomocy przyjmowane są tele­fon­icznie w kance­larii szpi­tal­nej pod nr 32 214 83 00.

PROŚBA O POMOC FINANSOWĄ!
W związku z przy­go­towaniem szpi­tala na zaostrze­nie epi­demii przedstawiciele placówki proszą o wspar­cie finan­sowe przez­nac­zone na remonty oraz zakupy urządzeń, środ­ków ochrony oso­bis­tej, środ­ków dezyn­fek­cyjnych. Pieniądze można przekazy­wać na konto bankowe:

36 1020 2528 0000 0502 0505 0150

Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43 - 200 Pszczyna

Razem zad­ba­jmy o nasz per­sonel medy­czny i pacjentów!

(źródło: powiat, Szpital Powiatowy w Pszczynie)

KK

T G+ F

Zobacz także

Goczałkowice wspierają szpital
Goczałkowice wspierają szpital
Współdziałanie gmin i powiatu przyszłością szpitala
Współdziałanie gmin i powiatu przyszłością szpitala
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18