(fot. powiat)

Szpital potrzebuje naszej pomocy!

Pszczyna26.03.2020, 17:29

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pszczynie zwraca się o wpłacanie darowizn na rzecz zakupu środ­ków ochrony indy­wid­u­al­nej: maseczek, gogli, rękaw­iczek, kom­bine­zonów, a także niezbęd­nego sprzętu medycznego. Razem zad­ba­jmy o nasz per­sonel medy­czny i pacjentów!

- Wszyscy jesteśmy teraz w trud­nej sytu­acji i się boimy. W o ile trud­niejszej sytu­acji są medycy - to oni muszą wal­czyć o życie i zdrowie pac­jen­tów bez względu na zagroże­nie. To oni są najbardziej narażeni na zakaże­nia. A jed­nocześnie, tylko oni są w stanie nam pomóc! Dlat­ego apelu­jemy do wszys­t­kich, którzy chcą udzielić nam wspar­cia o przekazanie darow­izny na rzecz zakupu środ­ków ochrony indy­wid­u­al­nej: maseczek, gogli, rękaw­iczek, kom­bine­zonów, a także niezbęd­nego sprzętu medycznego - pisze dyrekcja szpitala. 

Darow­iznę możesz wpłacić na spec­jal­nie do tego celu przez­nac­zone konto bankowe:
36 1020 2528 0000 0502 0505 0150

(źródło: Szpital Powiatowy w Pszczynie)

KK

T G+ F

Zobacz także

Gmina Pszczyna dostarczy potrzebującym ciepłe posiłki
Gmina Pszczyna dostarczy potrzebującym ciepłe posiłki
Szpital przygotowuje się na zwiększoną liczbę pacjentów
Szpital przygotowuje się na zwiększoną liczbę pacjentów
W Pawłowicach będzie miejsce dla ratowników medycznych
W Pawłowicach będzie miejsce dla ratowników medycznych
Wniosek do CEIDG on-line i w dowolnym terminie
Wniosek do CEIDG on-line i w dowolnym terminie

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18