(fot. archiwum)

Strażacy otrzymali agregat pompowy

Miedźna12.10.2019, 07:18

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w wysokości 85% zakupiono agregat pompowy typu CPD 8/30, którego głównym przeznaczeniem jest pompowanie wody czystej i zanieczyszczonej.

W środę, 9 października br. przedstawiciele urzędu oraz OSP dokonali odbioru ostatniego elementu projektu pn. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych".

Projekt realizowany jest w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Pompowania popowodziowe mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców podczas wezbrań wody w czasie zagrożenia powodziowego.

(źródło: UG Miedźna)

 

KK

T G+ F

Zobacz także

Nowy wóz bojowy dla kobiórskich ochotników
Nowy wóz bojowy dla kobiórskich ochotników
Stracili grunt pod... strażnicą
Stracili grunt pod... strażnicą
Meetingi biegowe z "Aktywną Pszczyną"
Meetingi biegowe z "Aktywną Pszczyną"

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18