(fot. archiwum)

Strażacy otrzymali agregat pompowy

Miedźna12.10.2019, 07:18

Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w wysokości 85% zakupiono agregat pompowy typu CPD 8/30, którego głównym przeznaczeniem jest pompowanie wody czystej i zanieczyszczonej.

W środę, 9 października br. przedstawiciele urzędu oraz OSP dokonali odbioru ostatniego elementu projektu pn. „Poprawa wyposażenia jednostek OSP gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych".

Projekt realizowany jest w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, dla działania: 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Pompowania popowodziowe mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców podczas wezbrań wody w czasie zagrożenia powodziowego.

(źródło: UG Miedźna)

 

KK

T G+ F

Zobacz także

Nowy wóz bojowy dla kobiórskich ochotników
Nowy wóz bojowy dla kobiórskich ochotników
Stracili grunt pod... strażnicą
Stracili grunt pod... strażnicą
Wójt wręczył nagrody najlepszym sportowcom
Wójt wręczył nagrody najlepszym sportowcom
Uczennice "Samochodówki" na ogólnopolskim konkursie fryzjerskim
Uczennice "Samochodówki" na ogólnopolskim konkursie fryzjerskim

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18