materiały promocyjne

Strajk włoski w polskich szkołach ruszy po Dniu Nauczyciela

Kraj07.10.2019, 13:47

Po kwietniowym strajku nauczyciele będą kontynuować protest, odmawiając obowiązków wykraczających poza statut szkoły. Protest rozpocznie się 15 października. Potrwa do odwołania.

We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził w całym kraju ankietę wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących oraz niebędących członkami związku. W oparciu o wyniki ankiety, 1 października Zarząd ZNP zdecydował o rozpoczęciu bezterminowego protestu włoskiego od 15 października br.

Kwestionariusz wypełniło 227 567 osób. Ankieta ZNP zawierała pytania dotyczące oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w preferowanej formie akcji protestacyjnej. Zdaniem prawie co drugiego respondenta (47,3% ) działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Ponad połowa ankietowanych wskazała na protest włoski jako formę strajku. 

Strajk włoski polega na niewykonywaniu pozastatutowych zadań w szkole, przedszkolu lub innej placówce oświatowej. Należą do tych działań m.in.: wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, organizowanie imprez, takich jak szkolne festyny, bezpłatne prowadzenie kół zainteresowań, sobotnie wyjazdy na konkursy z uczniami, sporządzanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, czy dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły. To działania, za które nauczyciel nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.

- Chcemy pokazać nauczycielom, co na pewno należy do ich obowiązków, a czego zrobienia mogą odmówić, albo za zrobienie czego nauczyciele powinni żądać dodatkowej gratyfikacji. (...) My mówimy nauczycielom, by w ramach protestu przeczytali statuty szkół, przeczytali swoje obowiązki oraz prawa (...). Żeby nie było tak, że ktoś mówi, że coś nie jest zapisane w prawie, a ja mam to wykonywać. Bo to jest czysty wolontariat, a wolontariat nie jest obowiązkiem nauczyciela. Nauczyciel ma edukować i wychowywać w ramach 40-godzinnego czasu pracy - mówił w wywiadzie dla Głosu Nauczycielskiego Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu ZNP.

W ankiecie za wznowieniem strajku ogólnopolskiego odpowiedziało się tylko 18,6% respondentów, za udziałem w manifestacjach – 22,3%, zaś za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej placówce (strajkiem włoskim) – 55,3%.

Katalog obowiązków zawodowych nauczyciela zawarty jest w Karcie Nauczyciela oraz Prawie oświatowym. Jest to katalog zamknięty. W ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować także inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

(źródło: ZNP)

Reklama
                

Reklama
     

ar

T G+ F

Zobacz także

ZNP wybierze nowe władze
ZNP wybierze nowe władze
Zaśpiewali dla członków ZNP
Zaśpiewali dla członków ZNP
Meetingi biegowe z "Aktywną Pszczyną"
Meetingi biegowe z "Aktywną Pszczyną"
E-learning dla najmłodszych mieszkańców wsi
E-learning dla najmłodszych mieszkańców wsi
Akcja Dar za dar - oddaj krew na pszczyńskim rynku i odbierz choinkę
Akcja Dar za dar - oddaj krew na pszczyńskim rynku i odbierz choinkę

Komentarze:

Simon 2019-10-07 godz. 16:22
Z czystej ciekawości chciałbym się dowiedzieć ilu "zapracowanych i niezadowolonych" nauczycieli zmieniło branżę. Żyjemy w czasach gdzie pracy jest na tyle że mając odpowiednie umiejętności zmieniamy pracę na lepszą. Jeśli pracuję w firmie i mi nieodpowiada to idę tam gdzie jest lepiej. No chyba że mam zbyt małe kwalifikacje i nie mam szans na coś lepszego.
treść:
autor:

SQL: 20