materiały promocyjne

Strajk włoski w polskich szkołach ruszy po Dniu Nauczyciela

Kraj07.10.2019, 13:47

Po kwietniowym strajku nauczyciele będą kontynuować protest, odmawiając obowiązków wykraczających poza statut szkoły. Protest rozpocznie się 15 października. Potrwa do odwołania.

We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził w całym kraju ankietę wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących oraz niebędących członkami związku. W oparciu o wyniki ankiety, 1 października Zarząd ZNP zdecydował o rozpoczęciu bezterminowego protestu włoskiego od 15 października br.

Kwestionariusz wypełniło 227 567 osób. Ankieta ZNP zawierała pytania dotyczące oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w preferowanej formie akcji protestacyjnej. Zdaniem prawie co drugiego respondenta (47,3% ) działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Ponad połowa ankietowanych wskazała na protest włoski jako formę strajku. 

Strajk włoski polega na niewykonywaniu pozastatutowych zadań w szkole, przedszkolu lub innej placówce oświatowej. Należą do tych działań m.in.: wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, organizowanie imprez, takich jak szkolne festyny, bezpłatne prowadzenie kół zainteresowań, sobotnie wyjazdy na konkursy z uczniami, sporządzanie sprawozdań z pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, czy dokonywanie wewnętrznej ewaluacji szkoły. To działania, za które nauczyciel nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.

- Chcemy pokazać nauczycielom, co na pewno należy do ich obowiązków, a czego zrobienia mogą odmówić, albo za zrobienie czego nauczyciele powinni żądać dodatkowej gratyfikacji. (...) My mówimy nauczycielom, by w ramach protestu przeczytali statuty szkół, przeczytali swoje obowiązki oraz prawa (...). Żeby nie było tak, że ktoś mówi, że coś nie jest zapisane w prawie, a ja mam to wykonywać. Bo to jest czysty wolontariat, a wolontariat nie jest obowiązkiem nauczyciela. Nauczyciel ma edukować i wychowywać w ramach 40-godzinnego czasu pracy - mówił w wywiadzie dla Głosu Nauczycielskiego Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu ZNP.

W ankiecie za wznowieniem strajku ogólnopolskiego odpowiedziało się tylko 18,6% respondentów, za udziałem w manifestacjach – 22,3%, zaś za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej placówce (strajkiem włoskim) – 55,3%.

Katalog obowiązków zawodowych nauczyciela zawarty jest w Karcie Nauczyciela oraz Prawie oświatowym. Jest to katalog zamknięty. W ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować także inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

(źródło: ZNP)

Reklama
                

Reklama
     

ar

T G+ F

Zobacz także

ZNP wybierze nowe władze
ZNP wybierze nowe władze
Zaśpiewali dla członków ZNP
Zaśpiewali dla członków ZNP
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Cała Polska czyta dzieciom”
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
Plenerowe Kino Skansenowe
Plenerowe Kino Skansenowe
PCKul i MPBP zdobyły granty z Ministerstwa Kultury
PCKul i MPBP zdobyły granty z Ministerstwa Kultury

Komentarze:

Simon 2019-10-07 godz. 16:22
Z czystej ciekawości chciałbym się dowiedzieć ilu "zapracowanych i niezadowolonych" nauczycieli zmieniło branżę. Żyjemy w czasach gdzie pracy jest na tyle że mając odpowiednie umiejętności zmieniamy pracę na lepszą. Jeśli pracuję w firmie i mi nieodpowiada to idę tam gdzie jest lepiej. No chyba że mam zbyt małe kwalifikacje i nie mam szans na coś lepszego.
treść:
autor:

SQL: 20