Stowarzyszenie Plichtowice w sprawie przetwórstwa w Kobiórze

31.07.2012, 10:34

Kobiór

Do redakcji portalu Infopres.pl nadeszło pismo Stowarzyszenia Plichtowice dotyczące wypowiedzi wójta gminy Kobiór zamieszczonej w artykule „Nie dla przetwórstwa w Kobiórze”.


Szanowni Państwo,
wg przytoczonych w artykule słów Wójta przyczyną odmowy określenia uwarunkowań środowiskowych na realizację inwestycji z zakresu odzysku i przerobu odpadów z tworzyw sztucznych dla firm Plast-Foil oraz Land 2010 była niezgodność z planem zagospodarowania przestrzennego. Jest to nieprawda, ponieważ faktyczną przyczyną odmowy był brak wymaganych prawem uzgodnień, do przedstawienia których zobowiązany jest inwestor, a proces wydawania decyzji był pilnie obserwowany przez mieszkańców.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobiór zezwala na przetwarzanie na terenie po byłym tartaku odpadów.
Potwierdzenie tego stwierdzenia znajdujemy:
1. W opinii Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Tychach; cytuję „Zgodnie z miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XVIII/2/78/04 z dnie 8 lipca 2004 r. teren inwestycji jest oznaczony jako teren obiektów produkcyjno – usługowych, składów i magazynów.”
2. W piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 stycznia 2011 r. cytuję: „Na podstawie wypisu i wyrysu z miejscowego planu… stwierdzono, że przedsięwzięcia realizowane będzie na terenie oznaczonym symbolem 2PU – przeznaczonym pod obiekty produkcyjno – usługowe, składy, magazyny.”
3. W dalszej wypowiedzi Wójta, który na pytanie o przyczynę tak długiego oczekiwania na decyzję odpowiada „Takie są procedury”.

Gdyby plan zagospodarowania przestrzennego nie zezwalał na przetwarzanie odpadów na terenie gminy Wójt miałby prawo do natychmiastowej odmowy określenia warunków realizacji takiej inwestycji, a wymienione procedury byłyby niepotrzebne.

Wyjaśnienia wymaga określenie recykling, czyli przetwarzanie odpadów. Recykling jest to odzysk surowców w procesie produkcyjnym. Sformułowanie „w procesie produkcyjnym” jest kluczem do całej sprawy. Jak wykazano procesy produkcyjne na terenie po byłym Tartaku w Kobiórze są przez plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczalne, w tym także przetwórstwo odpadów plastikowych.

Nieobeznajomiony ze sprawą czytelnik portalu zadaje sobie pytanie dlaczego Wójt Gminy Kobiór wprowadza w błąd mieszkańców. Otóż mieszkańcy naszej gminy świadomi zagrożenia, jakie niesie przywóz tysięcy ton odpadów i ich przetwarzanie, zorganizowali zbiórkę podpisów pod petycją żądającą od Wójta Gminy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, by proceder ten był niemożliwy.

Podkreślić należy również aspekt ekonomiczny. Nasza gmina wspólnie z miastem Tychy i sąsiednimi gminami buduje nowoczesną sortownię odpadów na terenie istniejącego składowiska w Tychach, po to, by tam wywozić powstałe u nas odpady. Jaki sens miałoby przywożenie z powrotem na nasz teren części tych odpadów.

Stowarzyszenie Plichtowice, które tę akcję zorganizowało, w dniu 24.04.2012 r. przekazało Wójtowi gminy Kobiór petycję z podpisami około 440 mieszkańców. Do dnia dzisiejszego Wójt Gminy na nasze pismo nie odpowiedział. Brak odpowiedzi byłby jedynie oznaką lekceważenia mieszkańców i zwyczajną arogancją władzy, gdyby nie ta nieprawdziwa informacja zawarta w w/w notatce.

Pod petycją żądającą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy podpisali się też mieszkańcy, którzy żądają tej zmiany dodatkowo z innej przyczyny. Chodzi o leżące na południowo–zachodnim krańcu gminy grunty rolne tzw. Kąty – część z nich została przekwalifikowana na tereny budowlane. Właściciele drugiej części Kątów od ponad sześciu lat bezskutecznie domagają się umożliwienia im korzystania w pełni ze swojej własności i przekwalifikowania ich terenów na budowlane.

Przedstawiciel Stowarzyszenia
Herbert Skrzypiec

jack

T G+ F

Zobacz także

Dla nich słyszeć nie zawsze znaczy rozumieć
Dla nich słyszeć nie zawsze znaczy rozumieć
Nie dla przetwórstwa w Kobiórze
Nie dla przetwórstwa w Kobiórze
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Cała Polska czyta dzieciom”
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
Plenerowe Kino Skansenowe
Plenerowe Kino Skansenowe

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18