Art. spons. Spełniaj zawodowe marzenia z Powiatową „Szóstką”

Brzeszcze02.04.2019, 14:10

Obecny rynek pracy stawia na ludzi, którzy sprawnie łączą zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną w wyuczonej profesji. Spełniając te wymagania Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach kształci uczniów na wysokim poziomie na kierunkach z przyszłością. 

Szkoła w Brzeszczach oferuje profesjonalnie zorganizowaną bazę dydaktyczną posiadającą przestronne sale lekcyjne, nowoczesne pracownie komputerowe, bibliotekę z salą projekcyjną, w pełni wyposażoną siłownię i pełnowymiarową salę gimnastyczną. Bardzo dobra lokalizacja budynku pozwala na dogodny dojazd, a własny parking na bezstresowy postój zmotoryzowanych uczniów. Kilkunastoosobowa kadra nauczycieli z wieloletnim stażem pracy zapewnia młodzieży szerokie spektrum przekazywanej wiedzy z różnych dziedzin. - Oferujemy naukę w czterech wiodących na rynku pracy zawodach technicznych, popartych atrakcyjnymi krajowymi i zagranicznymi praktykami zawodowymi. Prowadzimy dwustopniową edukację na kierunkach branżowych, gwarantujących pracę na podstawie umowy z pracodawcą. Osoby dorosłe mogą poszerzyć u nas swoje wykształcenie w wieczorowym liceum, a także na dodatkowych kursach zawodowych - mówi dyrektorka PZ nr 6 SZiO w Brzeszczach, Dorota Klimczak.

Moc atrakcji na kierunkach logistycznych

Nieprzerwanie bardzo popularnym kierunkiem szkoły jest technikum logistyczne z innowacją pedagogiczną „Logistyka w służbach mundurowych” (patronat Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie) oraz „Logistyka w ratownictwie medycznym”. Profile po raz kolejny mogą poszczycić się prestiżową międzynarodową nagrodą „Education Leader in Logistic” przyznaną na forum firm logistycznych w Warszawie w 2018 roku.

Uczniowie o specjalności medycznej systematycznie uczestniczą w wykładach na uczelniach wyższych i ćwiczeniach z zakresu pierwszej pomocy, obsługi sprzętu ratowniczego, a także symulowanych zdarzeń zagrażających życiu człowieka. Młodzież bezpłatnie wyposażona zostaje w specjalistyczną odzież. Do dyspozycji klas jest również odpowiedni sprzęt, taki jak torby medyczne, deski ortopedyczne do stabilizacji ciała, kardiomonitory, defibrylatory i fantomy niezbędne w codziennej nauce. Młodzi ratownicy nabytą wiedzę prezentują na dniach otwartych szkoły, olimpiadach, a także sami przeprowadzają warsztaty medyczne dla dzieci w przedszkolach i klasach podstawowych. Za zaangażowanie, rozwój umiejętności i udział w zabezpieczeniach medycznych imprez kulturalno-sportowych uczennice technikum logistycznego wyróżnione zostały w tym roku dyplomami uznania od Centrum Szkoleń Ratowniczych w Limanowej oraz Akademii Techniczno-Humanistycznej, Wydziału Nauk o Zdrowiu, z którymi prowadzą ścisłą współpracę.  

Na kierunku technik logistyk realizowane są dwie specjalizacje: „Logistyka w ratownictwie medycznym”
i „Logistyka w służbach mundurowych”

Klasy mundurowe we współpracy z Jednostką Strzelecką 2004 Oświęcim cyklicznie uczestniczą w szkoleniach ze strzelania taktycznego, które mają na celu zapoznanie uczniów z rodzajem broni, a także z umiejętnym posługiwaniem się nią na strzelnicach. Uczą się musztry, biorą udział w testach sprawnościowych. Na pocztach sztandarowych, apelach czy uroczystościach państwowych kształcą swoje postawy patriotyczne i szacunek do zawodu. W ramach wykładów ze znanymi osobistościami, takimi jak gen. Romanem Polko, funkcjonariuszami Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego, przyswajają wiedzę z dziedziny terroryzmu, obronności, poruszają problematykę przemytu, handlu ludźmi oraz zasady kontroli kierowców i towarów. W czasie spotkań z przedstawicielami największych międzynarodowych firm, takich jak Raben Logistics Polska, DB Schenker, TNT Express Worldwide i CEVA Automotive Logistics Poland poznają płaszczyznę logistyki kontraktowej, globalnej, morskiej oraz lotniczej.

Wycieczki zawodowe i ciekawe spotkania ze specjalistami są dużą atrakcją dla młodzieży.

Wyjazdy zawodoznawcze sprawiają, że młodzież nabiera doświadczenia. Sporo atrakcji dostarczają nocne międzynarodowe operacje lotnicze w strefie odpraw Cargo w Katowicach-Pyrzowicach, gdzie uczestnicy biorą udział w załadunku i wyprowadzaniu samolotu na pas startowy, mają okazję porozmawiać z personelem obsługi naziemnej i zagranicznymi pilotami oraz poznać systemy pokładowe renomowanych maszyn. Dzięki wizytom w oddziale Raben Goup Logistics w Czechowicach-Dziedzicach uczniowie zapoznają się z profesjonalną bazą transportowo-magazynową, funkcjonowaniem terminali, magazynów typu Cross Docking, działaniem wahadeł transportowych czy Co-packingiem.

Łączą tradycje z najnowszymi technologiami

- Powiatowa „Szóstka” jako jedyna w okolicy kształci uczniów w zawodach górniczych, a oficjalny patronat nad trzema kierunkami technicznymi pełni spółka TAURON Wydobycie S.A zajmująca się eksploatowaniem węgla kamiennego. Dla absolwentów szkoły współpraca ta jest gwarancją podjęcia pracy na kopalniach.

W programie kształcenia PZ nr 6 SZiO znajdują się klasy o kierunkach technik mechanik z przysposobieniem pożarniczym, technik górnictwa podziemnego oraz elektryk (szkoła branżowa). I tutaj nie brak wielu ciekawych form edukacji. Oprócz teorii młodzież w okresie szkoleń i praktyk ma możliwość zgłębiania tajników swojego zawodu podczas aranżowanych akcji ratunkowych i pokonywania zadymionego chodnika ćwiczebnego w Stacji Ratownictwa Górniczego funkcjonującej przy ZG „Brzeszcze”, przyswoić obsługę aparatów regeneracyjnych, powietrzno-butlowych czy przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Uczniowie bardzo chętnie wybierają klasy o profilu technik górnictwa podziemnego i technik mechanik. Oba kierunki w ramach programu edukacyjnego realizują przysposobienie pożarnicze.

Dzięki zajęciom w siedzibie Państwowej Staży Pożarnej w Oświęcimiu i współpracy z Państwową Szkołą Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie poznają struktury i działania jednostek reagowania oraz różne pojazdy i fachowy sprzęt będący na ich wyposażeniu.

Przykładowe wycieczki przedmiotowe do firm wytwarzających części i podzespoły dla znanych marek umożliwiają uczniom poznanie procesów produkcyjnych i fachowych urządzeń mechanicznych najlepszej generacji.

Uczniowie często uczestniczą w warsztatach ratowniczych organizowanych na terenie szkoły i siedzibach jednostek medycznych i straży pożarnej.

W ramach wyjazdów do ATH w Bielsku-Białej uczniowie korzystają z wykładów informatycznych, odwiedzają laboratorium automatyki i robotyki, laboratorium biomateriałów, w których mogą m.in. dowiedzieć się jak wykonać drobiazgowe implanty, zapoznać z kamerami termowizyjnymi czy zobaczyć najnowsze dostępne samochody elektryczne, hybrydowe i sportowe światowych marek.

W ramach edukacji w szkole branżowej I stopnia w klasach wielozawodowych, PZ nr 6 SZiO kształci w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, fotograf, fryzjer, sprzedawca, ślusarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy i wiele innych, podczas których uczniowie otrzymują wynagrodzenie za praktykę i mają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego.

Stawiają na systematykę i poszerzanie horyzontów

Nowym kierunkiem w roku szkolnym 2019/2020 dla osób mających zamiłowanie do zwierząt będzie technik weterynarii. Zajęcia praktyczne poprowadzą specjaliści tej profesji, natomiast obowiązkowe praktyki będą odbywać się w przychodniach weterynaryjnych. Absolwenci tego kierunku poszukiwani są na rynku pracy, a zatrudnienie znaleźć mogą w gabinetach weterynaryjnych jako pomocnicy lekarza weterynarii, a także w zakładach inseminacji zwierząt i ubojniach.

Szkoła stawia na regularne doskonalenie nauki języków angielskiego, niemieckiego i francuskiego, a także rozwój zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

Ważnym programem nauczania jest wiedza rozwijana podczas zagranicznych praktyk zawodowych ERASMUS+ finansowanych w całości ze środków unijnych. W  poprzednich latach młodzież brała udział w projektach realizowanych w Niemczech i Portugali. W tym roku szkolnym miesięczne praktyki odbyły się we Włoszech. Wyjazdy takie mają na celu poznanie kultury i tradycji państw europejskich oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Młodzież PZS nr 6 SZiO może pochwalić się organizacją różnych kampanii społecznych, akcjami charytatywnymi, uczestnictwem w mitingach z profilaktyki zdrowia prowadzonymi przez psychologów i osobistości świata mediów. Nastolatkowie odnoszą sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych i zawodach sportowych. 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 BĘDZIEMY PROWADZIĆ NABÓR NA KIERUNKI: 

Technikum 4-letnie (po gimnazjum):

·  Technik logistyk

·  Technik mechanik

·  Technik górnictwa podziemnego

·  Technik weterynarii

Technikum 5-letnie (po klasie ósmej):

·  Technik logistyk

·  Technik mechanik

·  Technik górnictwa podziemnego

·  Technik weterynarii

Szkoła branżowa I stopnia (po gimnazjum):

·  Klasa wielozawodowa

·  Elektryk

Szkoła branżowa I stopnia (po klasie ósmej):

·  Klasa wielozawodowa

·  Elektryk

Szczegółowy opis na stronie www.pz6.brzeszcze.pl w zakładce „Oferta edukacyjna”.

W ramach umowy podpisanej w 2017 roku z Tauron Wydobycie S.A. pomagamy zdobyć pracę absolwentom technikum górniczego, mechanicznego i uczniom szkoły branżowej na kierunku elektryk.

 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1, tel. (32) 210 93 40

www.pz6.brzeszcze.pl  |  Znajdź nas na Facebooku

Tomasz Gruca

T G+ F

Zobacz także

Złoty Talizman 2019
Złoty Talizman 2019
III Festiwal Rekreacji i Sportu
III Festiwal Rekreacji i Sportu
Długi weekend sierpniowy - Święto Ziół i wspomnienie Powstania
Długi weekend sierpniowy - Święto Ziół i wspomnienie Powstania
Nowe lampy wzdłuż Piaskowej
Nowe lampy wzdłuż Piaskowej
gorący temat
Oświadczenie burmistrza w sprawie miejsc w szkołach średnich
Oświadczenie burmistrza w sprawie miejsc w szkołach średnich
Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym
Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym
Asfalt i oświetlenie na ul. Bór II
Asfalt i oświetlenie na ul. Bór II
gorący temat
"Gazeta Pszczyńska" - nowy numer już w sklepach! O czym piszemy?
"Gazeta Pszczyńska" - nowy numer już w sklepach! O czym piszemy?
Weekend spod znaku folkloru i sportu w Gminie Pawłowice
Weekend spod znaku folkloru i sportu w Gminie Pawłowice
Na co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego?
Na co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego?
W piątek zawyją syreny. To test i upamiętnienie wybuchu powstania
W piątek zawyją syreny. To test i upamiętnienie wybuchu powstania
Rodzinnie z Diablakiem - Beskid Żywiecki
Rodzinnie z Diablakiem - Beskid Żywiecki
gorący temat
CBA w katowickim oddziale GDDKiA. Kontrola dotyczy przetargu związanego z pszczyńskimi drogami
CBA w katowickim oddziale GDDKiA. Kontrola dotyczy przetargu związanego z pszczyńskimi drogami
gorący temat
Pszczyna będzie miała nowe insygnia!
Pszczyna będzie miała nowe insygnia!
Strażacki obóz szkoleniowy w Turawie
Strażacki obóz szkoleniowy w Turawie
Projekt "Nie=pełnosprawni na rynku pracy 2"
Projekt "Nie=pełnosprawni na rynku pracy 2"
Pielgrzymowicka ogólnopolska kampania społeczna „Słowa Krzywdzą” w Warszawie
Pielgrzymowicka ogólnopolska kampania społeczna „Słowa Krzywdzą” w Warszawie
SQL: 16