Śmieciowa zawierucha

04.01.2013, 13:13

Kobiór

Radni uchwalili stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych, ale wójt zapowiedział, że uchwały nie wykona i zaskarży ją do nadzoru prawnego wojewody śląskiego.


Podczas poświątecznej sesji Rady Gminy Kobiór radni podejmowali szereg uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Najwięcej emocji wzbudziło uchwalanie stawek opłat.
W przygotowanym przez wójta projekcie uchwały opłaty wynosiły: 16 zł na miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane selektywnie oraz 12 zł na miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W toku dyskusji wójt zgodził się wprowadzić do projektu autopoprawkę i obniżył drugą stawkę opłaty do 11 zł. To jednak dla radnych było ciągle za dużo, dlatego przedstawili własne propozycje, nad którymi wcześniej dyskutowali podczas obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa – 10 zł oraz 8 zł. Przed uchwaleniem uchwały głosowano więc nad trzema propozycjami. Za stawką 11 zł 14 radnych głosowało przeciw, za stawką 10 zł – 5 za, 7 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, a za stawką 8 zł – 9 za, 2 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Ostatecznie do projektu uchwały zostały wpisane stawki 16 i 8 zł. Uchwała przeszła przy 10 głosach za, 3 przeciw i jednym wstrzymującym się.

- Nie jestem w stanie wykonać tej uchwały i zaskarżę ją do wojewody śląskiego – mówił zaraz po jej uchwaleniu wójt Stefan Ryt. Wcześniej tłumaczył radnym, dlaczego zaproponował takie właśnie stawki. - Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi to wielkie przedsięwzięcie logistyczne, związane z zatrudnieniem, z weryfikacjami deklaracji, z wywozem śmieci, z prowadzeniem punktu systemowego zbierania odpadów komunalnych, jak również z odzyskiem i przetwarzaniem odpadów, z czego gminy będą rozliczane. Te 12 zł nie wzięliśmy z sufitu. Wykonaliśmy rzetelną analizę kosztów. Za 8 zł tego zadania nie wykonamy – tłumaczył wójt, ale radnych nie przekonał.

Zgonie z wcześniej przyjętą uchwałą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty. Liczbę mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wskaże jej właściciel w deklaracji, której wzór określa odrębna uchwała. Miesięczna opłata wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości za każdy miesiąc z dołu w terminie 7 dni po upływie danego miesiąca. Nowy system ma wejść w życie do 1 lipca 2013 r.

jack

T G+ F

Zobacz także

Od maja rusza opłata śmieciowa
Od maja rusza opłata śmieciowa
Opłata śmieciowa od kwietnia?
Opłata śmieciowa od kwietnia?
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18