(fot. powiat)

Służby zdały raport o stanie bezpieczeństwa powiatu

Powiat01.12.2020, 18:48

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku podczas wideokonferencji omówiła stan bezpieczeństwa w powiecie pszczyńskim w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku.

Od początku stycznia do końca września służby dyżurne Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie oraz Komisariatów w Pawłowicach i Miedźnej przyjęły 1056 zgłoszeń o popełnionych przestępstwach na terenie powiatu pszczyńskiego. W porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku nastąpił spadek o 123 zdarzenia. - W wybranych siedmiu kategoriach przestępstw wpływających bezpośrednio na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców możemy zaobserwować znaczny wzrost kradzieży z włamaniem oraz kradzieży mienia. Na terenie powiatu pszczyńskiego spadła liczba kradzieży pojazdów, rozbojów, bójek i uszkodzenia mienia - mówi insp. Piotr Sidzina, komendant powiatowy Policji w Pszczynie.

W bieżącym roku zmniejszyła się liczba zdarzeń drogowych. Do końca września doszło do 23 wypadków (o 26 mniej niż w 2019 roku), w których 20 osób zostało rannych, a cztery zginęły. Doszło także do 783 kolizji (w ubiegłym roku - 931). Największa ilość zdarzeń miała miejsce na drodze krajowej nr 1 (2020 rok - 197 zdarzeń drogowych). W powiecie pszczyńskim nastąpił także spadek wypadków i kolizji z udziałem pieszych, zaś wzrosła liczba kolizji z udziałem rowerzystów. Od stycznia do września policja interweniowała 5549 razy - to 94 razy więcej niż w ubiegłym roku.

W związku z rozszerzaniem się choroby zakaźnej COVID-19, funkcjonariusze realizowali także zadania związane z kontrolą mieszkańców objętych kwarantanną i izolacją domową oraz przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzonych obostrzeń i zakazów. W okresie od 1 stycznia do 30 września na terenie powiatu pszczyńskiego kwarantanną/izolacją domową objętych było 11 767 mieszkańców. Policjanci przeprowadzili 429 interwencji dotyczących obostrzeń związanych z COVID-19 (nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania ust - 228, gromadzenie się - 83 oraz przemieszczanie się - 118). Od początku marca do 27 listopada policjanci odnotowali blisko 933 naruszenia obowiązków lub obostrzeń, w związku z tym nałożono 322 mandaty karne, skierowano 42 wnioski o ukaranie i w 22 przypadkach wystąpiono do Sanepidu o podjęcie czynności w ramach postępowania administracyjnego.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu pszczyńskiego do końca września interweniowały 1151 razy, w tym przy 170 pożarach, 928 miejscowych zagrożeniach oraz 53 razy wyjeżdżały do fałszywych alarmów. - Najczęściej do pożarów wzywano nas w gminie Pszczyna i Miedźna - mówi bryg. Grzegorz Kołoczek, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Pszczynie Mariusz Kozik poinformował, że w bieżącym roku przeprowadzono 81 kontroli obiektów oraz wszczęto 22 postępowania związane ze złym stanem technicznym bądź nieprawidłowościami w użytkowaniu budynków. PINBud od początku roku sześciokrotnie interweniował w związku z nieprawidłowością w funkcjonowaniu przewodów kominowych i zatruciem tlenkiem węgla.

Służby omówiły również przygotowanie do zimy. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie Grzegorz Górka przekazał informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz powiatowych (szczegóły dostępne tutaj).

W projekcie budżetu na 2021 roku zaplanowano wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. - Łącznie blisko 120 tys. zł planujemy przeznaczyć na realizację bieżących wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, w tym 50 tys. zł na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej. Kilkanaście tysięcy złotych poświęcimy na kontynuację kampanii „Powiat Pszczyński - Bezpieczne Miejsce!” oraz nagrody dla laureatów konkursów o tematyce związanej z bezpieczeństwem - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zajmuje się m.in. oceną zagrożeń czy opiniowaniem pracy służb, inspekcji i straży. Starosta w jej skład powołuje funkcjonariuszy i pracowników powiatowych służb oraz innych organów administracji publicznej. W skład komisji wchodzą także przedstawiciele Rady Powiatu.

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Zobacz także

Powiat edukuje rodziców i nauczycieli z zagrożeń w sieci
Powiat edukuje rodziców i nauczycieli z zagrożeń w sieci
Mniej zdarzeń na drogach, ale więcej kradzieży
Mniej zdarzeń na drogach, ale więcej kradzieży
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18