Schetynówki - wstępna lista wojewody

01.11.2012, 20:20

Region, powiat

Wczoraj wojewoda Śląski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” Na liście jest powiat pszczyński.Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęły 82 wnioski, ocenie merytorycznej podlegało 56 wniosków spełniających wymogi formalne.

Do 14 listopada 2012r. wnioskodawcy mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny formalnej i merytorycznej wniosków. Zastrzeżenia powinny być składane do Biura Obsługi Klienta ŚUW pokój 119, stanowisko 5 lub 6, bądź przesłane pocztą na adres Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice. Liczy się data wpływu dokumentów do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Podstawą do składania zastrzeżeń od oceny formalnej są wystąpienia podające w każdym indywidualnym przypadku przyczyny negatywnej oceny formalnej. Podstawą do składania zastrzeżeń od oceny merytorycznej są arkusze oceny merytorycznej wskazujące liczbę punktów uzyskaną przez projekt w ramach ośmiu kryteriów ocen.

Ocena ujęta w arkuszach jest średnią arytmetyczną ocen pięciu członków komisji. Złożone zastrzeżenia będą podlegały rozpatrzeniu do 30 listopada 2012 r.

W powiecie pszczyńskim to trzy zadania. Pierwsze na drodze powiatowej, pn Przebudowa ciągu komunikacyjnego w ciągu dróg powiatowych ul. Ligonia i Zwycięstwa w Krzyżowicach i Boryńskiej w Warszowicach - etap II ul. Ligonia w Warszowicach. Dotacja to 960 tys. zł. Na liście jest też gmina Suszec, z przebudową ul. Granicznej w Radostowicach, z dotacją na ponad 700 tys. zł. Prawie 350 tys. zł wstępnie trafić może do gminy Pszczyna, na ul. Grabową, Jaworową i Lipową w Łące (w tym oświetlenie uliczne, zjazdy do posesji, itp),

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

agw

T G+ F

Zobacz także

Obwieszczenie Wojewody o budowie obwodnicy
Obwieszczenie Wojewody o budowie obwodnicy
List wojewody do kombatantów
List wojewody do kombatantów
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18