Sądny dzień nad sądem pracy

Pszczyna01.05.2019, 08:31, aktualizacja: 10:02

Wszystko wskazuje na to, że z Pszczyny zniknie IV Wydział Pracy Sądu Rejonowego w Pszczynie, czyli tzw. sąd pracy. Spory z zakresu prawa pracy mieszkańcy powiatu pszczyńskiego będą musieli rozwiązywać w Tychach.

1 kwietnia br. weszło w życie zarządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych. Zarządzenie to znosi z dniem 1 lipca m.in. IV Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Na jego mocy sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Pszczynie przejmie Sąd Rejonowy w Tychach (IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych).  

Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy, że sprawami pracowniczymi nigdy nie zajmowały się wszystkie sądy rejonowe w Polsce. Obecnie na ponad 300 takich sądów funkcjonuje 75 wydziałów pracy oraz 55 wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych. „W znoszonych wydziałach napływ spraw był minimalny – czasami była to jedna sprawa na kilka dni. W przypadku Sądu Rejonowego w Pszczynie – to także mniej niż jedna sprawa dziennie dotycząca sporów między pracownikiem a pracodawcą. Dzięki reorganizacji nie będzie niebezpieczeństwa wydłużenia czasu oczekiwania na wyrok, sprawy te trafią do wydziałów w najbliższych sądach, które dobrze i szybko radzą sobie z ich rozpatrywaniem. Reorganizacja  nie spowoduje przewlekania procesów. Przeciwnie, dzięki uwolnieniu kadr efektywność sądów się zwiększy” – głosi komunikat przesłany nam przez Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

W ministerstwie zapewniają, że stale monitorują potrzebę utrzymywania lub uruchomiania wydziałów pracy. „Każda taka decyzja jest konsultowana z lokalnymi społecznościami, organami władzy samorządowej czy środowiskiem sędziowskim. Decyzja o zniesieniu w tym roku 11 wydziałów pracy jest właśnie efektem takich konsultacji” – zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Co ministerstwo rozumie przez konsultacje trudno dociec, bo 25 kwietnia Rada Miejska w Pszczynie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 lipca 2019 r. IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Pszczynie. Radni podnoszą, że Sąd Rejonowy w Pszczynie, w odróżnieniu od pozostałych sądów rejonowych wchodzących w skład Sądu Okręgowego w Katowicach, nie jest jedynie sądem o charakterze miejskim, aglomeracyjnym, gdzie istnieją ścisłe powiązania komunikacyjne i logistyczne, a odległości są niewielkie. Sąd Rejonowy w Pszczynie swym zasięgiem obejmuje nie tylko powiat pszczyński, ale również miasto i gminę Czechowice-Dziedzice. „Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości polegające na przekazaniu spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych do rozpoznania przez Sąd  Rejonowy w Tychach w znacznym stopniu ograniczają dostęp do tej instytucji, zarówno mieszkańcom gminy Pszczyna, jak i też mieszkańcom całego powiatu pszczyńskiego. Osoby kierujące sprawy do Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Pszczynie bardzo często znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i koszty, które wiązałyby się z przemieszczeniem do innego miasta celem stawiennictwa np. na rozprawie, będą dodatkowym obciążeniem. Mogą też stać się jednym z powodów odstępowania tych osób od wnoszenia roszczeń wobec pracodawców naruszających przepisy prawa pracy” - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Władze gminy Pszczyna zwracają się do ministerstwa z prośbą o ponownie przeanalizowanie zasadności podjętych decyzji. Czy możliwa jest zmiana decyzji? Po protestach samorządowców oraz środowiska sędziowskiego w marcu tego roku minister odstąpił od zniesienia Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach.

Reklama

jack

T G+ F

Zobacz także

Minister Ziobro odwołał prezesa Sądu Rejonowego w Pszczynie
Minister Ziobro odwołał prezesa Sądu Rejonowego w Pszczynie
Zostań ławnikiem
Zostań ławnikiem
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Cała Polska czyta dzieciom”
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
Plenerowe Kino Skansenowe
Plenerowe Kino Skansenowe
PCKul i MPBP zdobyły granty z Ministerstwa Kultury
PCKul i MPBP zdobyły granty z Ministerstwa Kultury

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 19