Są dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych

12.07.2013, 12:37

Powiat

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie otrzymał dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych. Już wkrótce będzie można składać wnioski o staże, refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy oraz dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Urząd pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozostających w rejestrze bezrobotnych co najmniej 6 miesięcy”.
W ramach programu przewiduje się organizację staży, refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (kwota refundacji 1 stanowiska 20.000 zł).

Urząd zachęca pracodawców do współpracy i składania wniosków w terminie od 15 lipca do 31 lipca br.

Druki wniosków można otrzymać w rzędzie II piętro pokój nr 20 lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.pup-pszczyna.pl (zakładka „Pliki do pobrania”).

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnym druku, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami.

Dodatkowo, w dniach od 01 sierpnia do 15 sierpnia br. wznowione będzie przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

W ramach dofinansowania można ubiegać się o kwotę 18.000 zł brutto. Przed uzyskaniem dofinansowania przewidziane jest szkolenie z zakresu przedsiębiorczości wraz z modułem księgowości”.

Druki wniosków można otrzymać w urzędzie II piętro pokój nr 20 lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.pup-pszczyna.pl (zakładka Pliki do pobrania”).

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnym druku, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami.

źródło: PUP Pszczyna

pako

T G+ F

Zobacz także

Urząd pracy ma środki na zatrudnienie bezrobotnych
Urząd pracy ma środki na zatrudnienie bezrobotnych
Dodatkowe środki na remont stajni
Dodatkowe środki na remont stajni
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18