Są dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych

12.07.2013, 12:37

Powiat

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie otrzymał dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych. Już wkrótce będzie można składać wnioski o staże, refundacje kosztów wyposażenia stanowisk pracy oraz dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Urząd pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozostających w rejestrze bezrobotnych co najmniej 6 miesięcy”.
W ramach programu przewiduje się organizację staży, refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (kwota refundacji 1 stanowiska 20.000 zł).

Urząd zachęca pracodawców do współpracy i składania wniosków w terminie od 15 lipca do 31 lipca br.

Druki wniosków można otrzymać w rzędzie II piętro pokój nr 20 lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.pup-pszczyna.pl (zakładka „Pliki do pobrania”).

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnym druku, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami.

Dodatkowo, w dniach od 01 sierpnia do 15 sierpnia br. wznowione będzie przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne.

W ramach dofinansowania można ubiegać się o kwotę 18.000 zł brutto. Przed uzyskaniem dofinansowania przewidziane jest szkolenie z zakresu przedsiębiorczości wraz z modułem księgowości”.

Druki wniosków można otrzymać w urzędzie II piętro pokój nr 20 lub pobrać ze strony internetowej urzędu www.pup-pszczyna.pl (zakładka Pliki do pobrania”).

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnym druku, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami.

źródło: PUP Pszczyna

pako

T G+ F

Zobacz także

Urząd pracy ma środki na zatrudnienie bezrobotnych
Urząd pracy ma środki na zatrudnienie bezrobotnych
Dodatkowe środki na remont stajni
Dodatkowe środki na remont stajni
Sześć pomp infuzyjnych trafiło na Oddział Neonatologiczny pszczyńskiego szpitala
Sześć pomp infuzyjnych trafiło na Oddział Neonatologiczny pszczyńskiego szpitala
Ponad czteromilionowa inwestycja drogowa w Kobiórze
Ponad czteromilionowa inwestycja drogowa w Kobiórze
Lecimy na wakacje z suszeckim GOKiem!
Lecimy na wakacje z suszeckim GOKiem!

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18