(fot.UM)

Rozpoczęły się egzaminy dla ósmoklasistów

Pszczyna16.06.2020, 20:27

We wtorek o godzinie 9.00 ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy. W prowadzonych przez gminę szkołach podstawowych do podsumowującego ten etap edukacji sprawdzianu zasiadło dziś 463 uczniów.

Z dwumiesięcznym opóźnieniem wynikającym z pandemii COVID-19, w dniu 16 czerwca ósmoklasiści przystąpili do egzaminu. Pierwszego dnia młodzież zmierzyła się z testem z języka polskiego. W środę czeka na nich egzamin z matematyki, a w czwarte z języka obcego. Na terenie gminy Pszczyna do egzaminów w pierwszym terminie podeszły 463 osoby.  Siedem osób zostało zwolnionych z tego obowiązku, gdyż są laureatami olimpiad i konkursów.

 Dla ósmoklasistów, którzy przebywają na kwarantannie i nie mogli w pierwszym terminie podejść do egzaminu, wyznaczony jest z kolei termin dodatkowy w lipcu.

W tym miejscu należy wspomnieć, że wszystkie placówki edukacyjne prowadzone przez gminę Pszczyna, w których prowadzone są egzaminy, zostały z wyprzedzeniem przystosowane do wszystkich standardów, wymogów i zasad, które gwarantują młodzieży oraz kadrze pedagogicznej bezpieczeństwo.

(źródło: UM)

KK

T G+ F

Zobacz także

Dziś kończy się rok szkolny
Dziś kończy się rok szkolny
Dariusz Skrobol wręczył nagrody uczniom z najwyższą średnią
Dariusz Skrobol wręczył nagrody uczniom z najwyższą średnią
Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?
Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?
ZO ŚZGiP proponuje zmiany w finansowaniu i organizacji oświaty
ZO ŚZGiP proponuje zmiany w finansowaniu i organizacji oświaty
Mniej zdarzeń na drogach, ale więcej kradzieży
Mniej zdarzeń na drogach, ale więcej kradzieży

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18