Rozlicz się z azbestem

14.03.2011, 10:25

Miedźna

W związku z realizacją zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” Wójt Gminy Miedźna zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety pn. „Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Miedźna”.


Informacje uzyskane na podstawie ankiet pozwolą Gminie Miedźna na pozyskanie środków zewnętrznych na przeprowadzenie inwentaryzacji oraz opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”. Osoby fizyczne i prawne będą mogły uzyskać dofinansowanie na demontaż, transport i utylizację odpadów azbestowych pochodzących z obiektów budowlanych.

Wobec powyższego proszę o złożenie wypełnionych ankiet u sołtysów lub w Urzędzie Gminy Miedźna w terminie do dnia 30 kwietnia 2011r. /pokój nr 7, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia/.

(źródło miedźna.pl)

POBIERZ:
ankieta

agw

T G+ F

Zobacz także

Znów zajmą się azbestem
Znów zajmą się azbestem
Rozlicz się i wesprzyj organizacje
Rozlicz się i wesprzyj organizacje
Trwa rozbudowa zaplecza sportowego w Łące
Trwa rozbudowa zaplecza sportowego w Łące
Spotkanie autorskie z Filipem Springerem
Spotkanie autorskie z Filipem Springerem
Wraca akcja „Aktywnie na Starym Dworcu”
Wraca akcja „Aktywnie na Starym Dworcu”

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18