Równać szanse 2006

14.09.2006, 11:57

Ruszył kolejny program Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dotowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Tym razem adresowany jest do młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych, służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego dla tej właśnie młodzieży. O dofinansowanie projektów mogą się ubiegać przede wszystkim organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Wyrównywanie szans ma polegać m.in. na takich działaniach jak:
- wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych;
- pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży oraz kształtowanie w niej postaw aktywnych wobec rzeczywistości;
- tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną oraz innych form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego;
- podnoszenie umiejętności społecznych ludzi;
- wspólne działania młodzieży z różnych środowisk;
- poprawę jakości nauczania – kreowanie ponadstandardowej oferty edukacyjnej i praktyczne wdrażanie nowoczesnych metod działania.

Maksymalna kwota, o jaką można występować to 7 000 zł. Termin składania wniosków: do 10 października 2006 r. na działania rozpoczynające się
nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2007 r.


Z oferty w/w Fundacji dwukrotnie skorzystali już uczniowie Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im ks. prof. Józefa Tischnera w Woli, realizując projekty „Dostrzegłem Zadziałałem Naprawiłem” i „Promieniotwórczość za i przeciw. Alternatywne źródła energii”. Teraz przygotowuje się również do tego Regionalnego Konkursu Grantowego”.

Zapraszamy wszystkie szkoły i organizacje do przystąpienia do konkursu.

agw

T G+ F

Zobacz także

Równać szanse
Równać szanse
Równać szanse 2009
Równać szanse 2009
12 kierowców ukaranych za przejazd na czerwonym świetle
12 kierowców ukaranych za przejazd na czerwonym świetle
Bezpłatne przejazdy dla Honorowych Dawców Krwi
Bezpłatne przejazdy dla Honorowych Dawców Krwi
„Skrawek Nieba - Artyści Dzieciom”
„Skrawek Nieba - Artyści Dzieciom”

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18