Równać szanse 2006

14.09.2006, 11:57

Ruszył kolejny program Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dotowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Tym razem adresowany jest do młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych, służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego dla tej właśnie młodzieży. O dofinansowanie projektów mogą się ubiegać przede wszystkim organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Wyrównywanie szans ma polegać m.in. na takich działaniach jak:
- wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych;
- pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży oraz kształtowanie w niej postaw aktywnych wobec rzeczywistości;
- tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną oraz innych form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego;
- podnoszenie umiejętności społecznych ludzi;
- wspólne działania młodzieży z różnych środowisk;
- poprawę jakości nauczania – kreowanie ponadstandardowej oferty edukacyjnej i praktyczne wdrażanie nowoczesnych metod działania.

Maksymalna kwota, o jaką można występować to 7 000 zł. Termin składania wniosków: do 10 października 2006 r. na działania rozpoczynające się
nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2007 r.


Z oferty w/w Fundacji dwukrotnie skorzystali już uczniowie Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im ks. prof. Józefa Tischnera w Woli, realizując projekty „Dostrzegłem Zadziałałem Naprawiłem” i „Promieniotwórczość za i przeciw. Alternatywne źródła energii”. Teraz przygotowuje się również do tego Regionalnego Konkursu Grantowego”.

Zapraszamy wszystkie szkoły i organizacje do przystąpienia do konkursu.

agw

T G+ F

Zobacz także

Równać szanse 2009
Równać szanse 2009
Równać szanse
Równać szanse
Wypadek w Warszowicach tylko wyglądał groźnie
Wypadek w Warszowicach tylko wyglądał groźnie
Zderzenie samochodu z koniem. Zwierzę nie przeżyło
Zderzenie samochodu z koniem. Zwierzę nie przeżyło

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18