Pojawił się pomysł, by gminy współfinansowały budowę noclegowni planowanej przez hospicjum. Problemem okazały się jednak koszty.

Razem czy osobno w sprawie noclegowni

Powiat25.03.2019, 13:10

Czy gminom powiatu pszczyńskiego uda się wspólnie utworzyć noclegownię dla bezdomnych?

Temat był podejmowany na ostatnim konwencie starosty, burmistrza i wójtów gmin powiatu pszczyńskiego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej każda gmina ma obowiązek zapewnić noclegownię. Takowej nie ma na terenie powiatu, obecnie każda gmina podpisuje umowę na zapewnienie opieki bezdomnym z innymi noclegowniami, np. w Tychach.

Pojawił się jednak pomysł, by wspólnie stworzyć noclegownię w powiecie, z której mogłyby korzystać wszystkie gminy. - Próbujemy znaleźć rozwiązanie tego problemu dla wszystkich sześciu gmin, ale na dzień dzisiejszy nie doszło do konsensusu – mówi burmistrz Dariusz Skrobol.

Na drodze stanęły finanse. Noclegownię planuje wybudować przy skrzyżowaniu ulic Skłodowskiej-Curie i Dobrawy Hospicjum św. Ojca Pio. - Cały kompleks ma składać się z trzech modułów, jednym z nich ma być właśnie noclegownia. Mamy już zatwierdzony projekt budowy, ale inwestycję realizujemy według priorytetów. Dlatego noclegownia jest ostatnim etapem budowy hospicjum – zauważa Teresa Buczak, prezes stowarzyszenia Hospicjum św. Ojca Pio.

Na konwencie pod uwagę brano zaangażowanie się samorządów w tę inwestycję. Kosztorys z 2015 r. opiewa jednak na kwotę prawie 1,3 mln zł! Jak mówi T. Buczak, hospicjum jest otwarte na współpracę, ale to włodarze muszą zdecydować o finansowaniu. A tu zgody nie ma. - Nie spodziewaliśmy się, że budowa noclegowni będzie tak droga. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie wyasygnować takich środków w swoich budżetach – przyznaje D. Skrobol.

Innym pomysłem ma być zagospodarowanie budynku byłego Archiwum Zakładowego przy pszczyńskim szpitalu. Ale wszystko wskazuje na to, że pozostanie tak jak jest, i każda gmina będzie działała na własną rękę. Bo każda ma tak naprawdę inne zapotrzebowanie.

Na zapewnienie schronienia bezdomnym w 2018 r. gmina Pszczyna przeznaczyła prawie 276 tys. zł. Tymczasem Kobiór podpisał umowę z noclegownią w Tychach, ale żadna osoba nie była tam skierowana. Gmina ma zresztą inny pomysł. - W zasadzie problemu z bezdomnością u nas nie ma. Ale ustawa nakłada na nas obowiązek zapewnienia miejsc dla bezdomnych. Dlatego planujemy zaadoptować część budynku starej szkoły przy ul. Rodzinnej na pomieszczenia dla bezdomnych. Raczej będziemy działali na własną rękę – przyznaje wójt Eugeniusz Lubański.

pako

T G+ F

Zobacz także

Każdy się nadaje, czyli rzecz o pomaganiu
Każdy się nadaje, czyli rzecz o pomaganiu
20 lat Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
20 lat Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie
Niedzielny wypadek na DK1. Interweniowało LPR
Niedzielny wypadek na DK1. Interweniowało LPR
Pierwsza ślizgawka w Pawłowicach już 15 listopada!
Pierwsza ślizgawka w Pawłowicach już 15 listopada!

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18