Rada kłóci się na koniec kadencji

24.10.2006, 11:42

Pszczyna

Sprawa ustalenia granic pomiędzy sąsiadującymi miejscowościami wzbudza olbrzymie emocje wśród mieszkańców. Podobnie jest, gdy temat staje się przedmiotem posiedzenia Rady Miejskiej, w której zasiadają radni obu sołectw.


Jankowice i Studzienice – dwa sąsiadujące ze sobą sołectwa gminy Pszczyna. Sarenek i Zagajniki – dwie równoległe ulice na ich granicy. Część domów przy ul. Zagajniki oraz cześć z nieparzystymi numerami na Sarenek należą do Studzienic, pozostała część należy do Jankowic. Ludzie potocznie nazywają to miejsce „podlesie jankowickie”, mimo iż geodezyjnie obszar leży w granicach Studzienic.

Tak było od lat, ale gdy w maju pojawiła się sprawa uregulowania granic, ludzie wystraszyli się, że zostaną przypisani nie do tej miejscowości, której uważają się mieszkańcami. W Jankowicach odbyło się zebranie sołeckie, mieszkańcy dostali do wypełnienia ankiety i mieli określić, gdzie chcą być przydzieleni. Jednak dopiero na mocy uchwały RM w tej sprawie będzie można przeprowadzić konsultacje społeczne podczas zebrań wiejskich w obu miejscowościach. Uchwała miała zostać podjęta na ostatniej sesji RM. Jednak po wniosku przewodniczącej komisji spraw społecznych, Marii Wrony i po burzliwej dyskusji i ostrych słowach, została wycofana z porządku obrad.

Jakie słowa padły na posiedzeniu Rady? Czytaj w najnowszym wydaniu Gazety Pszczyńskiej”

pin

T G+ F

Zobacz także

Rada kłóci się na koniec kadencji
Rada kłóci się na koniec kadencji
Harry Potter kłóci się z Kościołem
Harry Potter kłóci się z Kościołem
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18