Pszczyna wśród najlepszych samorządów

31.07.2008, 10:55

Pszczyna

Dziennik „Rzeczpospolita” po raz dziesiąty przygotował ranking najlepszych samorządów w Polsce. W kategorii „Europejski samorząd – gminy miejskie i miejsko-wiejskie” gmina Pszczyna pośród blisko 900 gmin tego typu w całym kraju zajęła wysoką 30 pozycję.


Liderem w wykorzystaniu funduszy unijnych okazała się Łeba. Kolejne miejsca zajęły Jastarnia i Świeradów-Zdrój.

Wśród gmin województwa śląskiego Pszczyna zajęła miejsce trzecie. Lepszy wynik osiągnęły tylko Rydułtowy (18 miejsce) i Szczyrk, który wyprzedził Pszczynę zaledwie jednym punktem.

Przy ocenianiu gmin największą wagę przywiązywano do dochodów budżetowych pochodzących z funduszy unijnych oraz wielkości przyznanego wsparcia unijnego w latach 2004-2006. W sumie Pszczyna uzyskała 335 punktów, natomiast wartość wsparcia unijnego z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wyniosła 183 zł na osobę. Jeszcze lepiej przedstawia się wartość dotacji ze wszystkich funduszy, które w ubiegłym roku wpłynęły do budżetu gminy. W przeliczeniu na jednego mieszkańca była to kwota 624 zł.

Najważniejsze zakończone inwestycje to: rewitalizacja starówki, budowa Pokazowej Zagrody Żubrów, kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego przy SP nr 15 w Jankowicach oraz ośrodka sportów wodnych nad zbiornikiem łąckim.

Jednak inwestycją wymagającą największych nakładów pieniężnych jest budowa kanalizacji. Całość będzie kosztowała blisko 34,5 mln euro, z czego dotacja z Funduszu Spójności wyniesie 75 proc., czyli prawie 26 mln euro. Za te pieniądze powstanie m.in. 128 km kanalizacji sanitarnej i 12 przepompowni ścieków. Równocześnie z pracami kanalizacyjnymi trwa modernizacja sieci wodociągowej. Po zakończeniu robót, które zaplanowano na IV kwartał przyszłego roku, stopień zwodociągowania obszaru objętego projektem wyniesie 99,8 proc.

Gmina nie spoczęła na laurach i przygotowała kolejne wnioski, które mogą liczyć na wsparcie unijne w latach 2007-2013. Pierwszy z nich dotyczy budowy kompostowni osadów ściekowych PSZCZYNA w Jankowicach. Wartość projektu to blisko 5 mln zł. Z budżetu Unii Europejskiej możemy otrzymać na ten cel 3,5 mln zł. Po jego zakończeniu nastąpi poprawa sposobu zarządzania środowiskiem naturalnym, m.in. poprzez rekultywację składowisk odpadów i terenów zdegradowanych oraz lepsze wykorzystanie wytworzonych produktów do celów rolniczych i ogrodniczych, a także nawożenia terenów zielonych.

Na równi z ochroną środowiska gmina stawia rozwój elektronicznych usług publicznych i społeczeństwa informacyjnego. Dlatego pieniądze unijne chce przeznaczyć na „Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego” (całkowita wartość projektu: 1.235.480,47 euro, kwota dofinansowania: 690.785,57 euro) oraz „Budowę e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego” (całkowity koszt projektu: 3.632.523,76 euro, kwota dofinansowania: 2.662.645,20 euro).

Najważniejszym celem pierwszego projektu będzie świadczenie mieszkańcom i podmiotom gospodarczym usług publicznych drogą elektroniczną, co przyśpieszy realizację procedur oraz załatwianie spraw o­n-line. Usługi obejmą również wsparcie obywateli w poszukiwaniu pracy, usługi związane z ochroną zdrowia, turystyką, sportem i edukacją.

W wyniku realizacji drugiego projektu nastąpi wdrożenie w powiecie pszczyńskim rozwiązań opartych o nowoczesne technologie informatyczne, ze szczególnym uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu. Przewiduje się powstanie powiatowej sieci intranetowej, łączącej blisko 200 instytucji użyteczności publicznej (szkoły, urzędy, szpitale itp.). Zastosowanie nowoczesnych technologii przyczyni się do podniesienia atrakcyjności powiatu i regionu dla inwestorów, turystów i samych mieszkańców.

Kolejne wnioski są na etapie przygotowywania dokumentacji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje projekt modernizacji płyty rynku. Ocenia się, że jego całkowity koszt wyniesie prawie 7,9 mln zł. Gmina liczy, że z budżetu unijnego otrzyma na to zadanie 6,7 mln zł.

Pozostałe planowane inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych to przede wszystkim remont stajni książęcych, rewaloryzacja parku oraz modernizacja terenów przyszkolnych w mieście i sołectwach.

Bez wsparcia UE niewielkie byłyby szanse na zrealizowanie wielu z wymienionych inwestycji, zwłaszcza tych najbardziej kosztownych, jak np. budowa kanalizacji. Ranking „Rzeczpospolitej” pokazuje, że samorządy realizują najwięcej projektów i robią to w dodatku dobrze. Nie dziwi zatem fakt, że są największą grupą beneficjentów pomocy unijnej. Możemy się tylko cieszyć, że Pszczyna jest wśród najlepszych. (źródło: UM Pszczyna)

ram

T G+ F

Zobacz także

Ranking
Ranking "Rzeczpospolitej": Pszczyna wśród najlepszych
Gmina wśród najlepszych
Gmina wśród najlepszych
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18