Pszczyna: Wnioski do studium

02.10.2009, 08:31

Pszczyna

Wszyscy zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna.


Studium to dokument, który wskaże kierunki rozwoju gminy, jeżeli chodzi o budownictwo mieszkalne i tereny inwestycyjne.

Wszyscy zainteresowani, mogą składać wnioski do 23 października br. Sposobów jest kilka. Można to robić w formie pisemnej na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-300 Pszczyna; ustnie, do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: uia@pszczyna.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie na mapie nieruchomości, której dotyczy.

ram

T G+ F

Zobacz także

Studium muzealne - Pszczyna wczoraj i dziś
Studium muzealne - Pszczyna wczoraj i dziś
Pszczyna: Studium uchwalone
Pszczyna: Studium uchwalone
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18