Pszczyna: Studium uchwalone

04.12.2012, 07:40

Pszczyna

- Właśnie przyjęliście jeden z najważniejszych dokumentów, który wytyczy kierunki rozwoju gminy Pszczyna – powiedział do radnych burmistrz Dariusz Skrobol tuż po tym, jak podczas sesji 29 listopada większością głosów (22 za, 1 wstrzymujący się) uchwalili zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna.


Było to drugie podejście do przyjęcia tego dokumentu. W kwietniu studium nie zostało uchwalone, bo radni nie zgodzili się z rozstrzygnięciem 10 z ponad 280 uwag odrzuconych przez burmistrza.
Studium to dokument, który określa, które tereny mogą by wykorzystywane pod budownictwo jedno- lub wielorodzinne, usługi, czy produkcję. Obowiązujące do tej pory studium ma 15 lat i mocno się zdezaktualizowało.

W zmienionym studium aż 500 ha wymaga przekwalifikowania gruntów rolnych na cele nierolne, a 1830 ha to wskazane w studium tereny mieszkaniowe.

ram

T G+ F

Zobacz także

Studium muzealne - Pszczyna wczoraj i dziś
Studium muzealne - Pszczyna wczoraj i dziś
Pszczyna: Wnioski do studium
Pszczyna: Wnioski do studium
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18