Przydzielają kategorie

11.02.2007, 15:30

Od 5 lutego do 19 marca w naszym powiecie trwa pobór do wojska. Osoby, które otrzymały wezwania od burmistrza lub wójta, muszą stawić się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja 10.

Pobór nie jest równoznaczny z „powołaniem” i „wcieleniem”, jednak jeżeli ktoś pokpi sprawę, może liczyć się z surowymi konsekwencjami. Poza karami pieniężnymi, za unikanie służby wojskowej grozi nawet do dwóch lat wiezienia.

Kiedy już dojdzie do spotkania z Powiatową Komisją Poborową i Powiatową Komisja Lekarską, trzeba mieć przy sobie dowód osobisty, zdjęcie legitymacyjne, zaświadczenie o stanie zdrowia i jeżeli ktoś się uczy, oczywiście zaświadczenie z danej szkoły. Kiedy już potencjalny „wojak” stanie przed komisją, ta zaszufladkuje go do jednej z kategorii: A - zdolny do służby wojskowej, B - czasowo niezdolny, D - niezdolny w czasie pokoju, E - niezdolny w czasie wojny. Oczywiście z wojska zwalniają kategorie D i E. - Codziennie przebadanych zostaje 40 poborowych - mówi Szymon Sekta, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich.

Kogo w tym roku obowiązuje pobór?

Mężczyźni:
- urodzeni w 1988 roku,
- urodzeni w latach 1983 – 1987 – jeżeli dotychczas nie stawili się do poboru,
- urodzeni w 1987 roku i latach wcześniejszych, którzy ze względu na stan zdrowia zostali uznani za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby by wojskowej jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru albo jeżeli złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby by wojskowej,
- którzy ukończyli 18 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby by wojskowej.

Kobiety:
- urodzone w latach 1979 – 1989 i posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które w roku szkolnym 2006/2007 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,
- kobiety urodzone w latach 1979 – 1989, posiadające zgodę rektora wyższej szkoły morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeżeli wystąpią z pisemnymi wnioskami do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej.

agw

T G+ F

Zobacz także

Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny "Przyleciały Anioły"
Diablak jesienią zaprasza na wycieczki
Diablak jesienią zaprasza na wycieczki
Dziś Maraton Fitness z POSiR-em. Będzie też strefa malucha
Dziś Maraton Fitness z POSiR-em. Będzie też strefa malucha
Normy znowu przekroczone. II poziom alarmu smogowego dla woj. śląskiego
Normy znowu przekroczone. II poziom alarmu smogowego dla woj. śląskiego

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18