(fot.UG Pawłowice)

Przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu w gminie Pawłowice

Pawłowice17.07.2020, 16:22

14 lipca wójt gminy Franciszek Dziendziel zwołał w Urzędzie Gminy Pawłowice spotkanie, podczas którego omawiano przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu na terenach objętych szkodami górniczymi w gminie Pawłowice.

Szczególną uwagę poświęcono ul.  Wyzwolenia w Pawłowicach, ul. Szybowej w Warszowicach i ul.  św. Floriana w okolicy strażnicy OSP w Krzyżowicach. Czerwcowe ulewne deszcze wyjątkowo mocno dały się we znaki właśnie w tych rejonach. Głównym powodem tworzenia zalewisk jest zaburzony  grawitacyjny odpływ wody. Bez zabudowy w tych miejscach przepompowni o dużej mocy problem będzie się powtarzał.

Pawłowice, ul. Wyzwolenia
Docelowym rozwiązaniem będzie budowa pompowni wraz z rurociągami tłocznymi pozwalającymi na odprowadzenie wód z Pawłówki poza obszar osiadania. Jednak ze względu na planowany długi okres realizacji tego zadania (36 miesięcy), już teraz konieczne jest tymczasowe wzmocnienie przepompowni dodatkowymi pompami i nadbudowa obwałowań. Wójt jednoznacznie przedstawił stanowisko urzędu co do zaprzestania  eksploatacji pokładów węgla na obszarze od ul. Zjednoczenia (od skrętu w stronę dwupasmówki) poprzez skrzyżowanie z DK 81 aż do wiaduktu kolejowego na ul. Wyzwolenia i ograniczenia eksploatacji za wiaduktem kolejowym do czasu wprowadzenia przeciwpowodziowych zabezpieczeń.  

Krzyżowice, ul. św. Floriana, okolice strażnicy
Rozpoczęta właśnie inwestycja finansowana przez KWK „Pniówek” w ramach naprawy szkód górniczych, polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Śląskiej i ul. Zwycięstwa oraz przebudowie mostu, będzie połączona z przebudową rurociągu. Poprowadzony pod rondem poprzez nową przepompownię będzie odprowadzał wody bezpośrednio do Pszczynki. Prace przy przebudowie rurociągu i przepompowni zakończą się w połowie przyszłego roku. Aby przeciwdziałać zalewaniu strażnicy konieczne jest również wybudowanie zbiornika na wody opadowe, skąd będzie można przepompowywać je dalej, poza teren osiadania. Na przełomie października i listopada odbędzie się również spotkanie z kopalnią w sprawie naprawy szkód w budynku OSP, podczas którego zostanie podjęta decyzja o przyszłości budynku. Kopalnia ma również pogłębić i oczyścić rów wzdłuż ul. św. Floriana.

Warszowice, ul. Szybowa
W tym miejscu również jest konieczne wzmocnienie przepompowni i wykonanie wzdłuż drogi dojazdowej prowadzącej do zalewanego gospodarstwa rolnego dodatkowych rowów odwadniających. Ma tutaj też powstać dodatkowy zbiornik retencyjny pompowni pozwalający na gromadzenie wody deszczowej w okresie intensywnych deszczów.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in. Artur Dyczko, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych JSW SA, Józef Jaszczyk, Dyrektor KWK Pniówek oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji SA wójt gminy kilkukrotnie zwracał uwagę na fakt, że problemy związane z zagrożeniami powodziowymi są konsekwencją braku odpowiedniej profilaktyki i braku zabezpieczeń przed szkodami wynikającymi z eksploatacji węgla. Prace naprawcze podejmowane są z opóźnieniem, a ich zakres i efekty nie są zgodne z oczekiwaniami. Przedsiębiorca górniczy powinien skupić się więc na ograniczeniu prac wydobywczych generujących szkody.

(źródło: UG Pawłowice)

KK

T G+ F

Zobacz także

Szkody górnicze - co dalej?
Szkody górnicze - co dalej?
Konsekwencje nocnej ulewy widoczne szczególnie w Pawłowicach
Konsekwencje nocnej ulewy widoczne szczególnie w Pawłowicach
Limity pasażerów w transporcie publicznym
Limity pasażerów w transporcie publicznym
Akcja ” Podziel się krwią w wakacje”
Akcja ” Podziel się krwią w wakacje”
Kolejni ozdrowieńcy w powiecie
Kolejni ozdrowieńcy w powiecie
Wstrzymano przyjęcia do hospitalizacji w pszczyńskim szpitalu
Wstrzymano przyjęcia do hospitalizacji w pszczyńskim szpitalu
Gmina przekazała kolejne 15 tys. zł na wykonywanie wymazów
Gmina przekazała kolejne 15 tys. zł na wykonywanie wymazów

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18