(fot. UG Pawłowice)

Przebudują ul. Zapłocie w Pawłowicach

Pawłowice31.07.2020, 17:20

Rusza długo oczekiwana i jedna z kosztowniejszych inwestycji tego roku. 23 lipca br. Gmina Pawłowice podpisała umowę na przebudowę ul. Zapłocie w Pawłowicach.

W pierwszym etapie prace prowadzone będą na odcinku drogi od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia (w kierunku na Pszczynę). Roboty będą wykonywane przez konsorcjum firm: ZISCO Bandura Sp. z o.o. z Pawłowic – lider oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza – współkonsorcjant.

Droga zostanie przebudowana na długości ok 900 m. Nowa nawierzchnia będzie miała szerokość 5,5 metra, natomiast szerokość chodnika wyniesie 2 metry. Inwestycja rozpocznie się od budowy kanalizacji deszczowej, następnie wykonane zostaną roboty drogowe, przebudowa oświetlenia ulicznego i pozostałych sieci. Koszt zadania to ok. 3 mln zł. Gmina wystąpiła również do JSW SA o zwrot środków, które poniesie z tytułu zabezpieczenia inwestycji przed oddziaływaniem szkód górniczych. 

Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2021 r. Wykonawca zapewni dojazd mieszkańcom do posesji, trzeba jednak pamiętać, że wykonanie tak szeroko zakrojonych robót wiąże się zawsze z utrudnieniami w ruchu pojazdów. 

(źródło: UG Pawłowice)

KK

T G+ F

Zobacz także

Dofinansowanie do budowy łącznika
Dofinansowanie do budowy łącznika
Naprawią jezdnie w trzech sołectwach
Naprawią jezdnie w trzech sołectwach
Limity pasażerów w transporcie publicznym
Limity pasażerów w transporcie publicznym
Akcja ” Podziel się krwią w wakacje”
Akcja ” Podziel się krwią w wakacje”
Kolejni ozdrowieńcy w powiecie
Kolejni ozdrowieńcy w powiecie

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18