Art. spons. Podziękowania i prośba o głosy podczas II tury wyborów!

Śląsk / Powiat Pszczyński26.06.2020, 10:17, aktualizacja: 29.06.2020, 20:02

Moi Kochani Ślązacy!!!!!!! Dziękuję serdecznie za oddane głosy na Andrzeja Dudę i ponad 40% poparcie jego kandydatury w naszym województwie. Dziękuję w szczególności mieszkańcom powiatu pszczyńskiego za przeszło 50% oddanych głosów na urzędującego Prezydenta. Jestem wdzięczna wszystkim głosującym za wspaniałą frekwencję wyborczą, zjednoczenie i motywację. Tym samym zachęcam do wzięcia udziału w II turze wyborów, 12 lipca 2020 r. i troski o przyszłe losy naszego kraju. Każdy głos ma znaczenie. Proszę o głosy na Andrzeja Dudę. 

--------------

Kochani Rodacy, Polacy, moi kochani Ślązacy. Odwołuję się do Waszej prawości, ukochania rodziny i pracy, do Waszego przywiązania do Pana Boga i Ojczyzny. 

Głosujcie na Andrzeja Dudę, który jest gwarantem poszanowania prawa Bożego w tworzeniu rodziny - tylko mężczyzna i kobieta mogą być współtwórcami i współdawcami życia dziecka. On także sprawdził się w trosce o życie materialne jako podstawę bytu rodziny. Sprawdził się również w czasie pandemii COVID-19, będąc autorem i współtwórcą czterech tarcz antykryzysowych. Dzięki temu nasze bezrobocie wzrosło zaledwie o 1% i nikt w wielkiej potrzebie nie został bez pomocy Państwa.

Liczę na mój Naród! Mam nadzieję, że nie odżegna się od ponad tysiącletniej świadomej przynależności do Pana Boga, która pozwoliła nam przetrwać zawieruchy dziejowe i umożliwi dojście do zbudowania Królestwa Bożego na ziemi, tej ziemi. Przypominajmy sobie stale nauczanie św. Jana Pawła II.

Wierzę w to, że Bóg uchroni nas przed złem moralnym i materialnym. Bóg uratował nasz Szpital przez starania wielu ludzi, a więc niemożliwe stało się możliwym.

Mamy Króla Jezusa Chrystusa i naszą Królową Matkę Bożą - na których zawsze możemy liczyć, ale wtedy, kiedy respektujemy Prawo Boże. Proszę wszystkich moich wyborców, głosujcie na Andrzeja Dudę, a wtedy dalej będziemy starać się poprawiać prawo polskie, w tym w czym ono nie dociąga do wymagań Dekalogu oraz dalej rozbudowywać dobro naszej Ojczyzny.

Pamiętajmy, że ideologia gender to droga do całkowitego zniewolenia człowieka; nie jest wolnym człowiek zakuty w kajdany zmysłów, popędów - tym bardziej od dzieciństwa. Wszystko co sprzeczne z naturą jest złe i szkodliwe, zarówno dla ducha jak i ciała.

Prezydent Duda opowiedział się za Panem Bogiem, Jego prawami, Konstytucją Polski, dobrem rodziny, ochroną dzieci, młodzieży i starszych, za bezpieczeństwem pracy, za rozwojem oświaty i nauki, za zdrowiem obywateli, za wolnością wewnętrzną i zewnętrzną, a nie swawolą zniewalającą ducha i ciało człowieka.

Polska - czy ktoś to akceptuje czy nie - jest krajem Matki Bożej i Jezusa - Syna Bożego. Na tym się oprzyjmy, a nie zginiemy.

Życzę wszystkim świadomych i dobrych wyborów!

P.S. Osiągnięcia Andrzeja Dudy razem z partią PiS:

·  karta rodziny;

·  powrót do wieku emerytalnego sprzed jego podwyżki;

·  500+;

·  dodatek szkolny 300+;

·  13-sta emerytura;

·  leki dla seniorów;

·  zwolnienie od podatku do 26 roku życia;

·  mieszkania dla młodych;

·  wzrost stawki godzinowej do min. 17,50 zł brutto;

·  wzrost najniższej pensji krajowej do 2600 zł brutto;

·  wzrost nakładów na służbę zdrowia o 50% i większą ochronę chorych onkologicznie;

·  cztery tarcze antykryzysowe w trakcie pandemii, które uratowały Polaków od nędzy, a ich przedsiębiorstwa przed zamknięciem, co docenione zostało w światowych rankingach gospodarczych;

·  niezależność energetyczna, dzięki uzyskaniu nowych źródeł energii;

·  przywrócenie skasowanych posterunków policji;

· przywrócenie zamkniętych i tworzenie nowych stacji PKP oraz nowych linii kolejowych i autobusowych;

·  inwestycje w infrastrukturę (m.in. Mierzeja Wiślana, Centrum Komunikacyjne);

· poprawa bezpieczeństwa Polski w polityce zagranicznej i rozwój obronności oraz niezależności także ekonomicznej;

·  obrona rolnictwa przed skutkami suszy oraz większe dopłaty dla rolników;

·  bezwizowe wyjazdy do Stanów Zjednoczonych; 

·  poprawa wizerunku Polski na arenie międzynarodowej i walka o prawdę historyczną.

Z wyrazami szacunku,

Radna Rady Powiatu Pszczyńskiego
Bogumiła Maria Boba

T G+ F

Zobacz także

Jutrzejsze utrudnienia na Koronie Zapory
Jutrzejsze utrudnienia na Koronie Zapory
Plenerowa wystawa
Plenerowa wystawa "Chichot życia" tylko do piątku
Trwa remont Górniczej w Pawłowicach
Trwa remont Górniczej w Pawłowicach
Kolejni ozdrowieńcy w powiecie pszczyńskim
Kolejni ozdrowieńcy w powiecie pszczyńskim
Replika Pomnika Powstańców Śląskich trafiła do Pszczyny
Replika Pomnika Powstańców Śląskich trafiła do Pszczyny
Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?
Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?
ZO ŚZGiP proponuje zmiany w finansowaniu i organizacji oświaty
ZO ŚZGiP proponuje zmiany w finansowaniu i organizacji oświaty
Mniej zdarzeń na drogach, ale więcej kradzieży
Mniej zdarzeń na drogach, ale więcej kradzieży
SQL: 16