(fot. UM)

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka do wglądu

Wisła Wielka26.10.2020, 12:41

OGŁOSZENIE BURMISTRZA PSZCZYNY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA WISŁA WIELKA

ZAWIADAMIAM O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa WISŁA WIELKA wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

w dniach od 26 października 2020 r. do 24 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna - w Wydziale Urbanistyki i Architektury - pokój nr 1 (parter):

-   w poniedziałki od godziny 9.00 do godziny 17.00,

-   od wtorku do piątku od godziny .800 do godziny 12.00.

Konsultacje z udziałem projektanta (po wcześniejszym umówieniu się) odbędą się w dniach:

26 października i 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) od godziny 11.00 do godziny 16.00,

4 i 18 listopada 2020 r. (środa) od godziny 10.00 do godziny 15.00.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka wraz z niezbędną dokumentacją, udostępnione będą również na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakładce - Urząd Miejski - Komórki Organizacyjne Urzędu - Wydział Urbanistyki i Architektury - gospodarka przestrzenna - Mpzp sporządzane oraz na  www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna).

Obszar objęty projektem planu obejmuje sołectwo Wisła Wielka w jego granicach administracyjnych.

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu się  i potwierdzeniu wizyty w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie - telefonicznie pod numerami: 32 4493928,  32 4493929 lub mailowo na adres: uia@pszczyna.pl

Ze względu na stan epidemii COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica bądź inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego oraz przed wejściem do sali w której będą wyłożone projekty oraz przed wejściem na dyskusję publiczną lub założenie rękawiczek ochronnych, a także zachowanie bezpiecznej odległości zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wisła Wielka - odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna - w sali sesyjnej (II piętro) o godz. 15.00.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi, zgodnie z art. 18 ww. ustawy należy składać na piśmie do Burmistrza Pszczyny podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (uprzejmie prosimy o dołączenie do uwagi kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość lub jej część) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2020 r.

Uwagi można składać:

1)   na piśmie: w Urzędzie Miasta w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna; drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna;

2)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: uia@pszczyna.pl lub skrytka ePUAP: /UMPszczyna/skrytka) opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub mailem.

(źródło: UM)

KK

T G+ F

Zobacz także

Zasady bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim
Zasady bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim
Partyjne barwy w urzędzie. Bo senator ma dyżur
Partyjne barwy w urzędzie. Bo senator ma dyżur
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Apel w sprawie trudnej sytuacji Uzdrowiska
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"
Konkurs "Pierwsze zdjęcie na Instagramie"

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18