Projekt „Tropem żubra” zakwalifikowany do realizacji

19.07.2011, 14:23

Pszczyna

Starostwo Powiatowe w Pszczynie informuje na swojej stronie, że wniosek złożony przez zarząd Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczący Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Ekologicznej „Tropem żubra” w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” został zakwalifikowany przez zarząd Funduszu do realizacji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zabezpieczył na powyższy program 40 mln zł. Decyzja Funduszu o wyborze projektu jest tym bardziej satysfakcjonująca, że wartość wszystkich złożonych wniosków przekroczyła 400 mln zł.

Projekt Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej skierowany jest do blisko 20.000 dzieci z całej Polski. Jego wartość to około 1 mln zł.

Program powstał w oparciu o wyniki badań wskazujące na potrzebę powstania innowacyjnego programu, którego realizacja przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, realizując istotną funkcję w zakresie zaspokajania rozpoznawanych potrzeb badanych grup docelowych.
Jednocześnie stwierdzono, iż doskonałym miejscem na przeprowadzenie takich zajęć jest zagroda żubrów. Dodatkowo uznano, iż warsztaty ekologiczne prowadzone poza szkołą będą interesującą formą edukacji, spełniającą oczekiwania badanej grupy.

Projekt ze względu na swój ogólnopolski charakter będzie realizowany w związku partnerskim z kilkoma ośrodkami edukacyjnymi, z którymi nasz ośrodek edukacyjny przy Pokazowej Zagrodzie Żubrów ma podpisane porozumienia i posiada listy intencyjne oraz podmiotami wspierającymi realizację niniejszego projektu.
Liderem i koordynatorem projektu jest Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej.

Partnerami projektu są:

Stowarzyszeni Miłośników Żubrów w Warszawie,
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie,
Białowieski Park Narodowy w Białowieży,
Śląska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Katowicach,
Marszałek Województwa Śląskiego – patronat honorowy,
Burmistrz Pszczyny,
Starosta Powiatu Pszczyńskiego i Starosta Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.

W związku z powyższym zarząd spółki na zaproszenie NFOŚiGW w Warszawie przystąpi w najbliższym czasie do negocjacji, które ostatecznie określą szczegółowy zakres merytoryczny projektu oraz kwotę dofinansowania. (Powiat)


infopres.pl

T G+ F

Zobacz także

Warsztaty: Tropem żubra
Warsztaty: Tropem żubra
Warsztaty: Tropem żubra
Warsztaty: Tropem żubra
Wakacyjne konkursy w goczałkowickiej bibliotece
Wakacyjne konkursy w goczałkowickiej bibliotece
Policyjne patrole wodne i rowerowe gotowe do sezonu
Policyjne patrole wodne i rowerowe gotowe do sezonu
Nieudany manewr skrętu doprowadził do kolizji
Nieudany manewr skrętu doprowadził do kolizji

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18