Rekrutacja do programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2019” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Pszczyna05.09.2019, 14:17

W ramach programu Centrum zapewni opiekunom osób niepełnosprawnych możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa.

Program skierowany jest do członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Pomoc będzie obejmowała poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji oraz dietetyki.

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w Programie rozpoczęła się 2 września. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie pod nr telefonu: 32 449 01 45 wew. 21 i 30.

„Opieka wytchnieniowa-edycja 2019” to program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na stronie: http://pcprpszczyna.pl/rekrutacja-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019/

ar

T G+ F

Zobacz także

Cykl spotkań „Dobra starość, długie życie” w Starostwie Powiatowym
Cykl spotkań „Dobra starość, długie życie” w Starostwie Powiatowym
Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym
Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym
„Powstaniec Śląski”  przypomina o historii podczas podróży
„Powstaniec Śląski” przypomina o historii podczas podróży

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18