(fot. powiat)

Powołano radę ds. osób niepełnosprawnych

Powiat11.05.2020, 22:16

Podczas zdalnego posiedzenia inaugurującego, starosta Barbara Bandoła powołała na kolejną kadencję Powiatową Społeczną Radę ds. osób Niepełnosprawnych. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, który tworzy pięcioro przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego.

Starosta podziękowała członkom rady za pracę w minionej kadencji. - To dla mnie bardzo ważne gremium. Chcemy jak najwięcej czerpać z doświadczenia i wszelkich zgłaszanych uwag po to, by działania samorządu, ale też wszystko inne, co dzieje się w powiecie, było dostępne dla każdego mieszkańca powiatu - mówi starosta Barbara Bandoła.

Powiatową Społeczną Radę ds. osób Niepełnosprawnych w kadencji 2020-2024 tworzą: Grzegorz Kuczera (przewodniczący, członek Stowarzyszenia „Razem” działającego na rzecz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną), Jarosław Folek (wiceprzewodniczący, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa), Beata Brom (sekretarz, dyrektor Polskiego Związku Niewidomych, Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach), Krystyna Fuławka (przewodnicząca zarządu pszczyńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) oraz Helena Mazur (prezes zarządu pszczyńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych). Te same osoby pracowały w radzie w poprzedniej kadencji.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zajmuje się ona w szczególności problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej, a także realizacją praw osób niepełnosprawnych.

W ostatnich latach z inicjatywy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostało ustanowione Wyróżnienie Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony”, przyznawane osobom z niepełnosprawnościami, które są aktywne i stanowią wzór do naśladowania. Zainaugurowany został także cykl konferencji, a Rada podejmowała interwencje związane z dostępnością miejsc i obiektów dla osób z niepełnosprawnościami.

(źródło: powiat)

KK

T G+ F

Zobacz także

Wprowadzono ważne zmiany dla niepełnosprawnych
Wprowadzono ważne zmiany dla niepełnosprawnych
Powołano radę ds. osób niepełnosprawnych
Powołano radę ds. osób niepełnosprawnych
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Cała Polska czyta dzieciom”
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
Ponad 12 mln zł już u lokalnych przedsiębiorców
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
375 zakażeń w powiecie pszczyńskim
Plenerowe Kino Skansenowe
Plenerowe Kino Skansenowe

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18