fot. powiat pszczyński

Powołano Powiatową Radę Rynku Pracy. Na jej czele radny PiS

Powiat09.05.2017, 10:48

8 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Rada zajmować się będzie m.in. inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie. Jej członkowie zostali powołani na czteroletnią kadencję.

Powiatowa Rada Rynku Pracy będzie działać jako organ opiniodawczo-doradczy starosty i składa się z dziewięciu osób, wybranych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu terenowych struktur organizacji związkowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze rynku pracy. Członkostwo w radzie pełnione jest społecznie.

Starosta pszczyński, Paweł Sadza podczas pierwszego spotkania konstytuującego radę podkreślił, że liczy na owocną współpracę i wiele cennych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji na rynku pracy.

W skład rady na kadencję 2017-2021 weszli: przewodniczący - Bronisław Gembalczyk (radny Rady Powiatu Pszczyńskiego), wiceprzewodniczący - Henryk Lichodziejewski (przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych), Romuald Brandys (przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej), Wanda Brzęczek (przedstawiciel Izby Rzemieślniczej oraz Małej Średniej Przedsiębiorczości), Łucja Krutak (przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych), Renata Łuniewska (sekretarz gminy Miedźna), Jacek Majewski (przedstawiciel NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"), Marian Pawlas (wójt gminy Suszec) oraz Sebastian Piątyszek (przedstawiciel Forum Związków Zawodowych).

Do zakresu Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy czy składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie, ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy.
powiat pszczyński

 

Reklama

Reklama

pako

T G+ F

Zobacz także

Na szkoleniu o wsparciu dla organizacji pozarządowych
Na szkoleniu o wsparciu dla organizacji pozarządowych
To był rok ofensywy inwestycyjnej w powiecie pszczyńskim
To był rok ofensywy inwestycyjnej w powiecie pszczyńskim
Uczniowie Chrobrego bawili się na studniówce
Uczniowie Chrobrego bawili się na studniówce
W Pawłowicach na DK 81 dachowały dwa auta
W Pawłowicach na DK 81 dachowały dwa auta
Art. spons. Zmiany przepisów podatkowych w 2018 r.
Art. spons. Zmiany przepisów podatkowych w 2018 r.
Studzienice: 4-latka potrącona przez samochód
Studzienice: 4-latka potrącona przez samochód

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 20