Od 2017 r. na kierunku technik logistyk realizowana jest nowa specjalizacja - ratownictwo medyczne.

Art. spons. Powiatowa „Szóstka” - najlepszą drogą do kariery zawodowej!  

Brzeszcze05.04.2018, 09:20

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wysoce wykwalifikowanych specjalistów z branży logistycznej i ratowniczej Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach poszerza swoją ofertę edukacyjną.

- Szkoła prowadzi współpracę ze znanymi firmami oferującymi usługi z zakresu międzynarodowego transportu drogowego, lotniczego i morskiego: Raben Logistics Polska, DB Schenker, TNT Express Worldwide czy CEVA Automotive Logistics Poland. Dzięki rzetelnej edukacji, praktykom zawodowym i pozytywnym rekomendacjom specjalistów z branży we wspomnianych przedsiębiorstwach pracę znalazło wielu naszych wychowanków. Uczniowie są mobilni, znają języki obce oraz biegle posługują się odpowiednimi programami komputerowymi i urządzeniami technicznymi - podkreśla dyrektorka PZ nr 6 SZiO w Brzeszczach, Anna Kasprzyk-Hałat.  

Logistycy w czasie wizyty w TNT Express Worldwide poznają infrastrukturę magazynów, urządzeń i środków technicznych.

Od 2017 roku w ramach uatrakcyjnienia kształcenia na kierunku technik logistyk z innowacją „Logistyka w służbach mundurowych” Powiatowa „Szóstka” realizuje nową specjalizację - ratownictwo medyczne. Logistycy w ramach współpracy z Wydziałem Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziałem Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej biorą udział w ćwiczeniach, szkoleniach i wykładach. Dzięki temu uczniowie przygotowują się do dalszego kształcenia na wyższych uczelniach z zakresu ratownictwa medycznego oraz fizjoterapii.  

Aby utrwalić odpowiednią znajomość przyszłego zawodu i promować aktywne formy spędzania czasu, PZ nr 6 SZiO organizuje coroczną imprezę pod hasłem „Biegiem do historii”, podczas której odbywają się m.in. warsztaty z ratownictwa medycznego (pierwsza pomoc, pokaz i obsługa sprzętu ratowniczego oraz defibrylatorów), a także tzw. bieg patrolowy ulicami Brzeszcz, w którym uczniowie sprawdzają swoją wiedzę o mieście i wykonują zadania sprawnościowe.

- Nasze młode ratowniczki biorą czynny udział w różnych szkoleniach. Ostatnio wyróżnione zostały certyfikatami Basic Life Support za udział w zajęciach z pierwszej pomocy oraz zaliczenie egzaminu teoretycznego z wiedzy medycznej. Młodzież bezpłatnie wyposażona zostaje w odpowiednią odzież i urządzenia, takie jak stetoskopy ufundowane przez Krajowy System Ratowniczy - mówi Anna Kasprzyk-Hałat.   

Ratowniczki z PZ nr 6 SZiO za czynny udział w szkoleniach medycznych wyróżnione zostały certyfikatami Basic Life Support.

Klasy w zakresie innowacji „Logistyka w służbach mundurowych” mają od samego początku kontakt m.in. z przedstawicielami Izby Celno-Skarbowej. Podczas zajęć zapoznają się z zasadami kontroli przewozów drogowych, kontroli czasu pracy czy karami za nieprzestrzeganie przepisów. W tegorocznym cyklu warsztatów i ćwiczeń w Akademii Techniczno-Humanistycznej, uczą się rozwiązywać problemy w prowadzeniu firm oraz planowaniu dostaw towarów. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej mentorzy i specjaliści uczyli młodzież, jak kreować swoją karierę zawodową i skomercjalizować swoje pomysły.  

- W szkole zwracamy uwagę na wartości patriotyczne. Uczniowie ze specjalizacją klas mundurowych uczestniczą w uroczystościach historycznych i apelach pamięci. W tym roku obecni byli m.in. w poczcie sztandarowym Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jawiszowicach czy w MBP „Galeria Książki” w Oświęcimiu na ciekawych prelekcjach historycznych. Młodzież bierze udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi - ostatnio z komandosem żandarmerii wojskowej służącym na misjach w Iraku, który opowiadał o zwalczaniu terroryzmu na Bliskim Wschodzie - dodaje Anna Kasprzyk-Hałat. 

Uczniowie technikum logistycznego mają okazję odwiedzić Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, uważaną za jedną z najlepszych w Europie i na świecie. Poznają sposób nauki oraz możliwości kariery zawodowej, która czeka ich po ukończeniu studiów. Zaznajamiają się również z tradycjami wojska polskiego i terenem jednostki wojskowej.

Uczniowie technikum logistycznego podczas wizyty w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Wycieczki zawodoznawcze to część współpracy z międzynarodowymi firmami, takimi jak TNT Express Worldwide w Czechowicach-Dziedzicach. Firma pomaga uczniom w poznaniu infrastruktury magazynów, urządzeń i środków technicznych. Młodzież obserwuje pracę sorterów przeładunkowych, larosownic, skanerów matrycowych, wózków widłowych i podnośnikowych, doków załadunkowych oraz całej globalnej sieci Track&Trace.

W corocznym planie warsztatów logistycznych PZ nr 6 SZiO przeprowadzane są nocne międzynarodowe operacje lotnicze w strefie odpraw Cargo w Pyrzowicach. Praktykanci zapoznają się z funkcjonowaniem odpraw celnych towarów, biorą udział w załadunku samolotu transportowego, mają okazję porozmawiać z zagranicznymi pilotami, poznać systemy pokładowe oraz procedury podczas kołowania i startu samolotu.

Nocne międzynarodowe operacje lotnicze w strefie odpraw Cargo w Pyrzowicach to prawdziwa przygoda dla młodzieży.

Dzięki realizacji tak kreatywnego programu nauczania w teorii i praktyce, technikum logistyczne w Brzeszczach stawia swoich absolwentów w czołówce odpowiednio wykwalifikowanej kadry na rynkach pracy w Polsce i w Europie.

Zapraszamy na kierunki w roku szkolnym 2018/2019:

TECHNIKUM

· Technik logistyk - klasa mundurowa. Uczniowie ściśle współpracują z największymi operatorami logistycznymi w kraju i na świecie, a prestiż kierunku poparty jest m.in. międzynarodową nagrodą Gold Award przyznaną przez firmę DB Schenker. Patronat nad klasą otoczyła Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Absolwenci mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. 

· Technik górnictwa podziemnego z przysposobieniem pożarniczym. Uczeń zdobywa wiedzę w dziedzinie nauk o ziemi, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, eksploatacji złóż podziemnych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn i urządzeń. Umiejętnie kieruje procesami wydobywczymi z uwzględnieniem BHP oraz wartości proekologicznych. Uczniowie mają możliwość odbycia odpowiednich praktyk zawodowych w ZG Brzeszcze. 

·  Technik mechanik z przysposobieniem pożarniczym. Uczniowie uzyskują umiejętności wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacji i nadzorowania procesów ich produkcji. Program przysposobienia pożarniczego umożliwia zdobycie uprawnień strażaka uczestniczącego w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Kierunek pod patronatem Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie. Klasa współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Absolwent może podjąć pracę w przemyśle maszynowym i samochodowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie.

· Technik elektryk. Wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów i urządzeń elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych. Zatrudnienie może uzyskać w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, firmach handlowych i serwisujących sprzęt elektryczny oraz w biurach projektowych.

W ramach umowy podpisanej 3 marca 2017 r. z TAURON Wydobycie S.A. gwarantujemy pracę dla absolwentów technikum górniczego, mechanicznego i elektrycznego. 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

· Klasa wielozawodowa. Szkoła trzyletnia dla młodocianych pracowników. Każdy uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy z pracodawcą. Oferujemy naukę w atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

· Magazynier logistyk. Może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy kontrola jakości i ilości przyjmowanego i wydawanego towaru oraz rozmieszczanie towarów w magazynie.

· Kucharz. Uczeń przygotowywany jest do sporządzania potraw i napojów, estetyki ich przygotowania i podania, odpowiedniego przechowywania żywności, przestrzegania procedur i zasad bezpieczeństwa w zakładach żywienia zbiorowego.

 

Brzeszcze, ul. Kościuszki 1  |  tel. 32 210 93 40  |  www.pz6.brzeszcze.pl  |  Facebook 

tog

T G+ F

Zobacz także

gorący temat
Bezpłatne, wyborcze wydanie Gazety Pszczyńskiej!
Bezpłatne, wyborcze wydanie Gazety Pszczyńskiej!
 
 
Stracili prawo jazdy, bo jechali zdecydowanie za szybko
Stracili prawo jazdy, bo jechali zdecydowanie za szybko
W Pawłowicach powstanie spalania odpadów? Urząd: to plotki
W Pawłowicach powstanie spalania odpadów? Urząd: to plotki
Nowa droga łącząca ul. Sokoła z ul. Bogedaina gotowa
Nowa droga łącząca ul. Sokoła z ul. Bogedaina gotowa
W Pawłowicach samochód zderzył się z ciągnikiem
W Pawłowicach samochód zderzył się z ciągnikiem
Sprawdź dane w ewidencji gruntów i budynków
Sprawdź dane w ewidencji gruntów i budynków
Wyciągnęli słupki ze świeżego betonu i sprzedali je w skupie
Wyciągnęli słupki ze świeżego betonu i sprzedali je w skupie
Nagrody starosty dla uczniów i nauczycieli
Nagrody starosty dla uczniów i nauczycieli
Dzieci z Ćwiklic i Rudołtowic odwiedziły Urząd Miejski
Dzieci z Ćwiklic i Rudołtowic odwiedziły Urząd Miejski
Pierwsze rowery oznakowane
Pierwsze rowery oznakowane
Czyste powietrze: spotkanie dla mieszkańców gminy Miedźna
Czyste powietrze: spotkanie dla mieszkańców gminy Miedźna
Usterka czy celowe działanie?
Usterka czy celowe działanie?
III LO świętuje 20-lecie
III LO świętuje 20-lecie
Wyjątkowa wystawa na urodziny Niepodległej
Wyjątkowa wystawa na urodziny Niepodległej
Biegali po ćmoku dla hospicjum
Biegali po ćmoku dla hospicjum
Nadchodzi Kulturalna Jesień
Nadchodzi Kulturalna Jesień
Młodzi pracowali w Domu Pomocy Społecznej
Młodzi pracowali w Domu Pomocy Społecznej
Odpowie za włamania do restauracji i sklepów oraz kradzieże
Odpowie za włamania do restauracji i sklepów oraz kradzieże
SQL: 16