Od 2017 r. na kierunku technik logistyk realizowana jest nowa specjalizacja - ratownictwo medyczne.

Art. spons. Powiatowa „Szóstka” - najlepszą drogą do kariery zawodowej!  

Brzeszcze05.04.2018, 09:20

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wysoce wykwalifikowanych specjalistów z branży logistycznej i ratowniczej Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach poszerza swoją ofertę edukacyjną.

- Szkoła prowadzi współpracę ze znanymi firmami oferującymi usługi z zakresu międzynarodowego transportu drogowego, lotniczego i morskiego: Raben Logistics Polska, DB Schenker, TNT Express Worldwide czy CEVA Automotive Logistics Poland. Dzięki rzetelnej edukacji, praktykom zawodowym i pozytywnym rekomendacjom specjalistów z branży we wspomnianych przedsiębiorstwach pracę znalazło wielu naszych wychowanków. Uczniowie są mobilni, znają języki obce oraz biegle posługują się odpowiednimi programami komputerowymi i urządzeniami technicznymi - podkreśla dyrektorka PZ nr 6 SZiO w Brzeszczach, Anna Kasprzyk-Hałat.  

Logistycy w czasie wizyty w TNT Express Worldwide poznają infrastrukturę magazynów, urządzeń i środków technicznych.

Od 2017 roku w ramach uatrakcyjnienia kształcenia na kierunku technik logistyk z innowacją „Logistyka w służbach mundurowych” Powiatowa „Szóstka” realizuje nową specjalizację - ratownictwo medyczne. Logistycy w ramach współpracy z Wydziałem Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wydziałem Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej biorą udział w ćwiczeniach, szkoleniach i wykładach. Dzięki temu uczniowie przygotowują się do dalszego kształcenia na wyższych uczelniach z zakresu ratownictwa medycznego oraz fizjoterapii.  

Aby utrwalić odpowiednią znajomość przyszłego zawodu i promować aktywne formy spędzania czasu, PZ nr 6 SZiO organizuje coroczną imprezę pod hasłem „Biegiem do historii”, podczas której odbywają się m.in. warsztaty z ratownictwa medycznego (pierwsza pomoc, pokaz i obsługa sprzętu ratowniczego oraz defibrylatorów), a także tzw. bieg patrolowy ulicami Brzeszcz, w którym uczniowie sprawdzają swoją wiedzę o mieście i wykonują zadania sprawnościowe.

- Nasze młode ratowniczki biorą czynny udział w różnych szkoleniach. Ostatnio wyróżnione zostały certyfikatami Basic Life Support za udział w zajęciach z pierwszej pomocy oraz zaliczenie egzaminu teoretycznego z wiedzy medycznej. Młodzież bezpłatnie wyposażona zostaje w odpowiednią odzież i urządzenia, takie jak stetoskopy ufundowane przez Krajowy System Ratowniczy - mówi Anna Kasprzyk-Hałat.   

Ratowniczki z PZ nr 6 SZiO za czynny udział w szkoleniach medycznych wyróżnione zostały certyfikatami Basic Life Support.

Klasy w zakresie innowacji „Logistyka w służbach mundurowych” mają od samego początku kontakt m.in. z przedstawicielami Izby Celno-Skarbowej. Podczas zajęć zapoznają się z zasadami kontroli przewozów drogowych, kontroli czasu pracy czy karami za nieprzestrzeganie przepisów. W tegorocznym cyklu warsztatów i ćwiczeń w Akademii Techniczno-Humanistycznej, uczą się rozwiązywać problemy w prowadzeniu firm oraz planowaniu dostaw towarów. W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej mentorzy i specjaliści uczyli młodzież, jak kreować swoją karierę zawodową i skomercjalizować swoje pomysły.  

- W szkole zwracamy uwagę na wartości patriotyczne. Uczniowie ze specjalizacją klas mundurowych uczestniczą w uroczystościach historycznych i apelach pamięci. W tym roku obecni byli m.in. w poczcie sztandarowym Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jawiszowicach czy w MBP „Galeria Książki” w Oświęcimiu na ciekawych prelekcjach historycznych. Młodzież bierze udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi - ostatnio z komandosem żandarmerii wojskowej służącym na misjach w Iraku, który opowiadał o zwalczaniu terroryzmu na Bliskim Wschodzie - dodaje Anna Kasprzyk-Hałat. 

Uczniowie technikum logistycznego mają okazję odwiedzić Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, uważaną za jedną z najlepszych w Europie i na świecie. Poznają sposób nauki oraz możliwości kariery zawodowej, która czeka ich po ukończeniu studiów. Zaznajamiają się również z tradycjami wojska polskiego i terenem jednostki wojskowej.

Uczniowie technikum logistycznego podczas wizyty w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Wycieczki zawodoznawcze to część współpracy z międzynarodowymi firmami, takimi jak TNT Express Worldwide w Czechowicach-Dziedzicach. Firma pomaga uczniom w poznaniu infrastruktury magazynów, urządzeń i środków technicznych. Młodzież obserwuje pracę sorterów przeładunkowych, larosownic, skanerów matrycowych, wózków widłowych i podnośnikowych, doków załadunkowych oraz całej globalnej sieci Track&Trace.

W corocznym planie warsztatów logistycznych PZ nr 6 SZiO przeprowadzane są nocne międzynarodowe operacje lotnicze w strefie odpraw Cargo w Pyrzowicach. Praktykanci zapoznają się z funkcjonowaniem odpraw celnych towarów, biorą udział w załadunku samolotu transportowego, mają okazję porozmawiać z zagranicznymi pilotami, poznać systemy pokładowe oraz procedury podczas kołowania i startu samolotu.

Nocne międzynarodowe operacje lotnicze w strefie odpraw Cargo w Pyrzowicach to prawdziwa przygoda dla młodzieży.

Dzięki realizacji tak kreatywnego programu nauczania w teorii i praktyce, technikum logistyczne w Brzeszczach stawia swoich absolwentów w czołówce odpowiednio wykwalifikowanej kadry na rynkach pracy w Polsce i w Europie.

Zapraszamy na kierunki w roku szkolnym 2018/2019:

TECHNIKUM

· Technik logistyk - klasa mundurowa. Uczniowie ściśle współpracują z największymi operatorami logistycznymi w kraju i na świecie, a prestiż kierunku poparty jest m.in. międzynarodową nagrodą Gold Award przyznaną przez firmę DB Schenker. Patronat nad klasą otoczyła Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Absolwenci mogą podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowo-spedycyjnych. 

· Technik górnictwa podziemnego z przysposobieniem pożarniczym. Uczeń zdobywa wiedzę w dziedzinie nauk o ziemi, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, eksploatacji złóż podziemnych z wykorzystaniem odpowiednich maszyn i urządzeń. Umiejętnie kieruje procesami wydobywczymi z uwzględnieniem BHP oraz wartości proekologicznych. Uczniowie mają możliwość odbycia odpowiednich praktyk zawodowych w ZG Brzeszcze. 

·  Technik mechanik z przysposobieniem pożarniczym. Uczniowie uzyskują umiejętności wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń i narzędzi oraz organizacji i nadzorowania procesów ich produkcji. Program przysposobienia pożarniczego umożliwia zdobycie uprawnień strażaka uczestniczącego w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Kierunek pod patronatem Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie. Klasa współpracuje z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu. Absolwent może podjąć pracę w przemyśle maszynowym i samochodowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie.

· Technik elektryk. Wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów i urządzeń elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych. Zatrudnienie może uzyskać w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, firmach handlowych i serwisujących sprzęt elektryczny oraz w biurach projektowych.

W ramach umowy podpisanej 3 marca 2017 r. z TAURON Wydobycie S.A. gwarantujemy pracę dla absolwentów technikum górniczego, mechanicznego i elektrycznego. 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA 

· Klasa wielozawodowa. Szkoła trzyletnia dla młodocianych pracowników. Każdy uczeń otrzymuje wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy z pracodawcą. Oferujemy naukę w atrakcyjnych zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

· Magazynier logistyk. Może pracować w magazynie handlowym bądź przemysłowym. Do jego zadań należy kontrola jakości i ilości przyjmowanego i wydawanego towaru oraz rozmieszczanie towarów w magazynie.

· Kucharz. Uczeń przygotowywany jest do sporządzania potraw i napojów, estetyki ich przygotowania i podania, odpowiedniego przechowywania żywności, przestrzegania procedur i zasad bezpieczeństwa w zakładach żywienia zbiorowego.

 

Brzeszcze, ul. Kościuszki 1  |  tel. 32 210 93 40  |  www.pz6.brzeszcze.pl  |  Facebook 

tog

T G+ F

Zobacz także

Zbiórka na rzecz Kingi, która w wypadku straciła rękę
Zbiórka na rzecz Kingi, która w wypadku straciła rękę
W Pniówku i Pielgrzymowicach wybrali sołtysów
W Pniówku i Pielgrzymowicach wybrali sołtysów
Złóż informację o dochodach i deklarację roczną w terminie
Złóż informację o dochodach i deklarację roczną w terminie
gorący temat
Uczniowie, nauczyciele, rodzice prosili. Radni nie posłuchali
Uczniowie, nauczyciele, rodzice prosili. Radni nie posłuchali
Odwołują wydarzenia w związku z żałobą narodową
Odwołują wydarzenia w związku z żałobą narodową
S1 przez gminę Miedźna: w tym roku ma być ogłoszony przetarg
S1 przez gminę Miedźna: w tym roku ma być ogłoszony przetarg
Coraz bliżej budowy sali gimnastycznej w Porębie
Coraz bliżej budowy sali gimnastycznej w Porębie
Nie chce być radnym od seksu grupowego
Nie chce być radnym od seksu grupowego
W Pielgrzymowicach przekonują: słowa też mogą krzywdzić
W Pielgrzymowicach przekonują: słowa też mogą krzywdzić
Wspólne kolędowanie w Pszczyńskim Centrum Kultury
Wspólne kolędowanie w Pszczyńskim Centrum Kultury
Tragedia w Gdańsku: złóż kondolencje w ratuszu
Tragedia w Gdańsku: złóż kondolencje w ratuszu
gorący temat
Prezent na Dzień Babci i Dziadka? Wygraj dla nich pobyt w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój!
Prezent na Dzień Babci i Dziadka? Wygraj dla nich pobyt w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój!
gorący temat
Protestowali przy ratuszu przeciw przenosinom III LO
Protestowali przy ratuszu przeciw przenosinom III LO
Mamy rekord! WOŚP zebrała w powiecie 209 tys. zł
Mamy rekord! WOŚP zebrała w powiecie 209 tys. zł
Przenosiny III LO: protestują też rodzice i uczniowie
Przenosiny III LO: protestują też rodzice i uczniowie
Rodzi się mniej dzieci, ale mieszkańców jest więcej
Rodzi się mniej dzieci, ale mieszkańców jest więcej
Upamiętnią 74. rocznicę "Marszu Śmierci"
Upamiętnią 74. rocznicę "Marszu Śmierci"
Pomaganie jest dziecinnie proste
Pomaganie jest dziecinnie proste
SQL: 16