Powiat za zmianą granic

04.04.2012, 13:47

Kobiór

Rada Powiatu Pszczyńskiego przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminą Kobiór a miastem Tychy.


Kobiór i Tychy już ub. roku podpisały list intencyjny, a kobiórscy radni podjęli uchwałę intencyjną dotyczącą zmiany granic w rejonie rzeki Gostynki i Paprocan. Jako że planowana zmiana granic gmin będzie równocześnie zmianą granic powiatów, konieczne było zajęcie stanowiska przez organy samorządowe powiatu pszczyńskiego.
Z punktu widzenia gminy Kobiór zmiana ma na celu uproszczenie granicy na tzw. Starej Pile, czyli łąkach pomiędzy Kobiórem i Tychami. Kobiórowi mogą przypaść atrakcyjne tereny pod inwestycje, Tychom zależy natomiast na części obszaru dzielnicy Cielmice, a konkretnie otrzymaniu ulic Jedności i Jankowickiej, które teraz należą do Kobióra. Ich mieszkańcy bardziej związani są z Tychami. Dla Tychów istotne jest też pozyskanie nowych terenów wokół Jeziora Paprocańskiego. Terytorialnie obie gminy mają wyjść na tym „interesie” na zero i przekazać sobie po 33 hektary ziemi.

Uchwała wyrażająca wolę zmiany granic, jest dopiero pierwszym etapem długiej procedury.

jack

T G+ F

Zobacz także

„Piosenka nie zna granic” dla hospicjum
„Piosenka nie zna granic” dla hospicjum
Dziennikarstwo bez granic
Dziennikarstwo bez granic
Złodziej złapany przez proboszcza
Złodziej złapany przez proboszcza
Jutrzejsze utrudnienia na Koronie Zapory
Jutrzejsze utrudnienia na Koronie Zapory
Plenerowa wystawa "Chichot życia" tylko do piątku
Plenerowa wystawa "Chichot życia" tylko do piątku

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18