Powiat za zmianą granic

04.04.2012, 13:47

Kobiór

Rada Powiatu Pszczyńskiego przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminą Kobiór a miastem Tychy.


Kobiór i Tychy już ub. roku podpisały list intencyjny, a kobiórscy radni podjęli uchwałę intencyjną dotyczącą zmiany granic w rejonie rzeki Gostynki i Paprocan. Jako że planowana zmiana granic gmin będzie równocześnie zmianą granic powiatów, konieczne było zajęcie stanowiska przez organy samorządowe powiatu pszczyńskiego.
Z punktu widzenia gminy Kobiór zmiana ma na celu uproszczenie granicy na tzw. Starej Pile, czyli łąkach pomiędzy Kobiórem i Tychami. Kobiórowi mogą przypaść atrakcyjne tereny pod inwestycje, Tychom zależy natomiast na części obszaru dzielnicy Cielmice, a konkretnie otrzymaniu ulic Jedności i Jankowickiej, które teraz należą do Kobióra. Ich mieszkańcy bardziej związani są z Tychami. Dla Tychów istotne jest też pozyskanie nowych terenów wokół Jeziora Paprocańskiego. Terytorialnie obie gminy mają wyjść na tym „interesie” na zero i przekazać sobie po 33 hektary ziemi.

Uchwała wyrażająca wolę zmiany granic, jest dopiero pierwszym etapem długiej procedury.

jack

T G+ F

Zobacz także

„Piosenka nie zna granic” dla hospicjum
„Piosenka nie zna granic” dla hospicjum
Dziennikarstwo bez granic
Dziennikarstwo bez granic
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
Świąteczny Weekend Zakupów w Pszczynie
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
35 lat Muzeum Prasy Śląskiej
Uhonorowani przez Sybiraków
Uhonorowani przez Sybiraków
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty
Pszczyna: Budżet na 2021 rok przyjęty

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18