Poradnia bez kontraktu!

Powiat05.03.2019, 13:28

Poradnia chorób płuc i gruźlicy przy SP ZOZ w Pszczynie od początku tego roku działa bez kontraktu z NFZ. Ktoś zapomniał podpisać aneks do umowy, przedłużający kontrakt na kolejny rok.

Poradnia przy ul. Antesa 4a co prawda przyjmuje pacjentów, ale leczy ich nie mając na razie finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Powód jest prozaiczny – końcem ub. roku nikt z kierownictwa SP ZOZ nie podpisał aneksu przedłużającego kontrakt na nowy rok.

- To jest kuriozum. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Jeden podpis pozwalał na to, żeby poradnia miała kontrakt na 2019 r. Teraz trzeba całą procedurę konkursową przeprowadzić od nowa. To jest problem, bo moim zdaniem NFZ nie wypłaci środków za ten okres, kiedy poradnia działa bez kontraktu – mówił na sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego radny Aleksander Malcher.

Barbara Bandoła, starosta powiatu pszczyńskiego (SP ZOZ jest jednostką powiatową – przyp. red.) przyznaje, że SP ZOZ miał kontrakt do ostatniego dnia grudnia 2018 r.  - Nie wystąpiono o przedłużenia tamtego kontraktu, to była procedura, której w SP ZOZ nie dokonano. To, że nie został podpisany aneks podlega dokładniej analizie, zarządziłam kontrolę w SP ZOZ – mówi Barbara Bandoła.

SP ZOZ złoży wniosek do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach o ogłoszenie postępowania konkursowego na udzielenie kontraktu z ważnością od 1 stycznia br.

- Poradnia chorób płuc i gruźlicy jest niezbędna, jest tam wielu pacjentów. Poradnia powinna mieć kontrakt od 1 stycznia 2019 r. i o to teraz występujemy. Na razie wszystko dzieje się bez zakłóceń, pacjenci są przyjmowani – podkreśla Barbara Bandoła.

Skąd to zamieszanie? Dlaczego nie podpisano aneksu? To ma wykazać kontrola w SP ZOZ. Być może powodem był brak kierownika SP ZOZ-u. Końcem października ub. roku na emeryturę odeszła wieloletnia kierownik SP ZOZ, Bożena Zięcina-Krawiec. Dwukrotnie ogłaszany konkurs (zgodnie z zapisami ustawowymi) na stanowisko kierownika SP ZOZ w Pszczynie nie przyniósł rozstrzygnięcia. 8 stycznia br. upłynął termin składania ofert w drugim konkursie, ale nie zgłoszono żadnej kandydatury. Dopiero wtedy Zarząd Powiatu Pszczyńskiego mógł na to stanowisko powołać, po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej, wskazaną przez siebie osobę. Kierownikiem na czas określony sześciu lat w wymiarze 1/4 etatu została Maria Adamczyk, naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

- SP ZOZ był przez ten czas zorganizowany, ktoś powinien podpisać aneks, ale tego nie zrobił. To jest przedmiotem kontroli. Nie znając jej wyniku, nie chcę wyrokować – mówi Barbara Bandoła. Jak zapewnia, SP ZOZ ma środki na bieżące utrzymanie poradni i na razie nie jest planowane przeznaczenie przez powiat dodatkowych pieniędzy w związku z brakiem kontraktu.

jack

T G+ F

Zobacz także

Podsumowanie działalności szpitala
Podsumowanie działalności szpitala
Bezpłatna gimnastyka korekcyjna w pszczyńskim szpitalu
Bezpłatna gimnastyka korekcyjna w pszczyńskim szpitalu
Wójt wręczył nagrody najlepszym sportowcom
Wójt wręczył nagrody najlepszym sportowcom
Uczennice "Samochodówki" na ogólnopolskim konkursie fryzjerskim
Uczennice "Samochodówki" na ogólnopolskim konkursie fryzjerskim
Uwaga! Przegląd i konserwacja Mostu Bronisław
Uwaga! Przegląd i konserwacja Mostu Bronisław

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18