Polska delegacja na Słowacji w ramach Comenius Regio

28.03.2014, 14:07

Nova Dubnica

W dniach 20-21 marca 2014r. odbyło się podsumowanie III modułu projektu Comenius Regio w Novej Dubnicy na Słowacji, w którym uczestniczyły władze Gminy Miedźna, przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Malinowskiego w Woli, Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli, Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie, Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej.

Pierwszy dzień spotkania został poświęcony seminarium, które zostało podporządkowane tematowi Jaka jest rola nauczyciela w edukacji humanitarnej i rodzica w aktywnym wspieraniu dziecka w procesie kształcenia”. Podczas spotkania obie strony projektu zaprezentowały swoje metody pracy.

Nauczyciele z Miedźnej przedstawili efekty swoich działań z dziećmi w Polsce. Omówiono metody i formy pracy podczas wdrażania uczniów do aktywności na rzecz pomocy humanitarnej. Przedstawiciele Słowacji warsztatowo zaprezentowali swoje metody i techniki grafomotoryki wspierające małe dziecko u progu edukacji wczesnoszkolnej.

Po południu polska delegacja wzięła udział w występie małych dzieci, które przedstawiły tańce i piosenki regionalne Novej Dubnicy. Mali artyści pokazali się w pięknych strojach ludowych przygotowanych przez ich rodziców.

Drugiego dnia polska delegacja obserwowała zajęcia edukacyjne w Sukromnej Zakladnej Skole w Novej Dubnicy. W nauczaniu wczesnoszkolnym zajęcia dotyczyły wsparcia nauczycieli przez rodziców w procesie kształcenia. Współpraca polegała na zachęceniu dzieci do czytania poprzez zaproszenie rodziców do czytania dzieciom bajek na zajęciach.

W trakcie obserwowanej lekcji dzieci uważnie słuchały baśni czytanej przez matkę jednej z dziewczynek. Ilustrowały baśń w trakcie słuchania, a następnie nauczycielka przejęła inicjatywę kontynuując zajęcia. Dzieci chętnie odpowiadały na pytania dotyczące przeczytanej lektury. Zapoznały się z sylwetką autorki poznanej baśni, a jej inicjały były inspiracją do poznania nowych literek ”f i ”g na zajęciach. Potem odbyło się krótkie spotkanie podsumowujące z udziałem dyrektorów szkół obu stron projektu nauczycieli polskich i słowackich oraz matki, która czytała dzieciom na zajęciach.

Kolejne ciekawe zajęcia, w których uczestniczyli polscy nauczyciele, to projekt zrealizowany we współpracy nauczyciela języka słowackiego i nauczyciela reżyserii, który prowadzi w tamtejszej szkole zajęcia modułowe. Uczniowie klasy piątej przedstawili zrealizowany przez siebie film, w którym przeprowadzili wywiad ze swoim wychowawcą klasy. Następnie czytali krótkie wypowiedzi pisemne, w których przedstawili emocje, jakie towarzyszyły im podczas realizacji projektu dziennikarskiego.

Wizyta zaowocowała wymianą doświadczeń w pracy dydaktycznej i wychowawczej obu regionów na poziomie zaprzyjaźnionych szkół.

Katarzyna Maciąg, Iwona Przenzak

pako

T G+ F

Zobacz także

Comenius w Chrobrym
Comenius w Chrobrym
Delegacja UM i RM  w Niemczech
Delegacja UM i RM w Niemczech
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Jaśniej i bezpieczniej w Golasowicach
Stypendia sportowe dla zawodników z gminy Pawłowice
Stypendia sportowe dla zawodników z gminy Pawłowice
Rusza przebudowa obiektu mostowego w Suszcu
Rusza przebudowa obiektu mostowego w Suszcu

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18