O wynikach kontroli poinformował dziś Jerzy Szafranowicz, dyrektor śląskiego oddziału NFZ (po prawej)

Po kontroli w szpitalu: 1 mln zł kary dla Centrum Dializa

Pszczyna04.01.2017, 12:49

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podsumował dziś wyniki kontroli w szpitalu w Pszczynie.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach w dniach 12 lipca - 7 października 2016 r. prowadził kompleksową kontrolę działalności szpitala w Pszczynie, prowadzonego przez Centrum Dializa w Sosnowcu.

Ocenie kontrolerów podlegały wszystkie oddziały szpitalne, m.in. oddział chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, geriatryczny, neurologiczny, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii.

Przedmiotem działań były organizacja udzielania świadczeń, warunki lokalowo-techniczne, kwalifikacja i zatrudnienie personelu, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

NFZ negatywnie ocenił organizację udzielania świadczeń – wykazany personel lekarski i pielęgniarski nie spełniał wymogów określonych w umowie, np. zamiast wymaganych dwóch specjalistów świadczeń udzielał jeden lekarz, w niektóre dni nie zapewniono całodobowej opieki, świadczeń udzielali lekarze niewykazani w umowie itp.

Kontrolerzy negatywnie ocenili też wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz jego sprawność techniczną – brakowało sprzętu wykazanego w umowie lub okazano inny, w niektórych przypadkach nie posiadał on tzw. paszportów technicznych, poświadczających okresowe przeglądy.

Wykazano braki dotyczące warunków lokalowo-technicznych na niektórych oddziałach, np. nagromadzenie łóżek, brak toalet dla niepełnosprawnych czy specjalnych pomieszczeń np. izolatek.

Kontroli podlegało także prowadzenie dokumentacji medycznej, gdzie również wykazano nieprawidłowości, np. brak potwierdzonych przez lekarzy wpisów.

Dyrektor Śląskiego OW NFZ, dr Jerzy Szafranowicz, podjął decyzję o nałożeniu kary w wysokości 1 mln 112 tys. 130 zł 35 gr. "Wyrażamy nadzieję, że podmiot spełni wszystkie zalecenia pokontrolne we wskazanych terminach (np. 30 dni na aktualizację danych dot. personelu, 90 dni na dostosowanie pomieszczeń do wymagań wskazanych w przepisach). Liczymy na to, że podmiot będzie realizować umowę zgodnie z jej treścią i przepisami prawa, tak, aby pacjenci powiatu pszczyńskiego mogli optymalnie korzystać z opieki szpitalnej" - informuje śląski NFZ.

Centrum Dializa ma 14 dni na zwrotną informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń.

Więcej na ten temat czytaj w pierwszym, tegorocznym wydaniu "Gazety Pszczyńskiej". W sklepach od 10 stycznia.

pako

T G+ F

Zobacz także

gorący temat
NFZ rozwiązał kontrakt ze Szpitalem w Pszczynie!
NFZ rozwiązał kontrakt ze Szpitalem w Pszczynie!
gorący temat
Ogromna kara dla Centrum Dializa. Spółka: będzie odwołanie
Ogromna kara dla Centrum Dializa. Spółka: będzie odwołanie
Z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki
Z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki
Uczniowie Samochodówki wrócili ze stażu w Hiszpanii
Uczniowie Samochodówki wrócili ze stażu w Hiszpanii

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18