fot. UG Goczałkowice

PIK i firma z Rudołtowic wygrały przetarg na regulację potoku

Goczałkowice-Zdrój05.01.2017, 11:46

3 stycznia Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zakończył ponowną ocenę ofert i dokonał powtórnego wyboru wykonawcy regulacji Potoku Goczałkowickiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnej regulacji dna i brzegów cieku, wymianę istniejących przepustów, przebudowę sieci energetycznej i włączenie do cieku istniejących urządzeń wodnych.

Roboty dotyczą cieku na odcinku od ul. Jeziornej do DK 1. W przetargu wzięło udział 17 oferentów. W sierpniu 2016 r. ŚZMiUW odrzucił oraz wykluczył z postępowania 12 oferentów i dokonał wyboru wykonawcy.

W świetle tamtego rozstrzygnięcia najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm: RPM Spółka Akcyjna z Lublińca oraz RPM Hydrotechnika Spółka z o.o., również z Lublińca. Cena wybranej oferty wyniosła 9 mln 525 tys. 210 zł.

Odwołania złożyli jednak inni uczestnicy przetargu kierując sprawę do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, która nakazała zamawiającemu powtórzenie czynności związanych z oceną ofert. W międzyczasie była jeszcze skarga w tej sprawie do sądu. Stąd tak długi okres oczekiwania na wybór, który zakończył trwające postępowanie przetargowe.

Zgodnie z rozstrzygnięciem z 3 stycznia najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm: Wyrobek Sp. z o.o. z Rudołtowic oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z Pszczyny.

Cena brutto wybranej oferty wynosi 9 mln 383 tys. 177 zł. Umowa na realizację zadania powinna zostać podpisana po 10 stycznia.
UG Goczałkowice-Zdrój

pako

T G+ F

Zobacz także

Regulacja Potoku Goczałkowickiego: roboty ruszyły
Regulacja Potoku Goczałkowickiego: roboty ruszyły
Wyłoniono wykonawcę regulacji Potoku Goczałkowickiego
Wyłoniono wykonawcę regulacji Potoku Goczałkowickiego
W Pawłowicach na DK 81 dachowały dwa auta
W Pawłowicach na DK 81 dachowały dwa auta
Studzienice: 4-latka potrącona przez samochód
Studzienice: 4-latka potrącona przez samochód
Art. spons. Zmiany przepisów podatkowych w 2018 r.
Art. spons. Zmiany przepisów podatkowych w 2018 r.

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18