fot. UG Goczałkowice

PIK i firma z Rudołtowic wygrały przetarg na regulację potoku

Goczałkowice-Zdrój05.01.2017, 11:46

3 stycznia Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach zakończył ponowną ocenę ofert i dokonał powtórnego wyboru wykonawcy regulacji Potoku Goczałkowickiego.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pełnej regulacji dna i brzegów cieku, wymianę istniejących przepustów, przebudowę sieci energetycznej i włączenie do cieku istniejących urządzeń wodnych.

Roboty dotyczą cieku na odcinku od ul. Jeziornej do DK 1. W przetargu wzięło udział 17 oferentów. W sierpniu 2016 r. ŚZMiUW odrzucił oraz wykluczył z postępowania 12 oferentów i dokonał wyboru wykonawcy.

W świetle tamtego rozstrzygnięcia najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm: RPM Spółka Akcyjna z Lublińca oraz RPM Hydrotechnika Spółka z o.o., również z Lublińca. Cena wybranej oferty wyniosła 9 mln 525 tys. 210 zł.

Odwołania złożyli jednak inni uczestnicy przetargu kierując sprawę do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, która nakazała zamawiającemu powtórzenie czynności związanych z oceną ofert. W międzyczasie była jeszcze skarga w tej sprawie do sądu. Stąd tak długi okres oczekiwania na wybór, który zakończył trwające postępowanie przetargowe.

Zgodnie z rozstrzygnięciem z 3 stycznia najkorzystniejszą ofertę przedstawiło konsorcjum firm: Wyrobek Sp. z o.o. z Rudołtowic oraz Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z Pszczyny.

Cena brutto wybranej oferty wynosi 9 mln 383 tys. 177 zł. Umowa na realizację zadania powinna zostać podpisana po 10 stycznia.
UG Goczałkowice-Zdrój

pako

T G+ F

Zobacz także

Potok Goczałkowicki : marszałek się wycofał, dołożyła gmina
Potok Goczałkowicki : marszałek się wycofał, dołożyła gmina
Wody Polskie wzięły Potok Goczałkowicki
Wody Polskie wzięły Potok Goczałkowicki
400 tys. zł na pierwsze remonty, 1,5 mln dla powiatowej spółki
400 tys. zł na pierwsze remonty, 1,5 mln dla powiatowej spółki
Ks. Bernard Czernecki z medalem „Za Zasługi dla Powiatu Pszczyńskiego”
Ks. Bernard Czernecki z medalem „Za Zasługi dla Powiatu Pszczyńskiego”
Mieszkanka Pielgrzymowic została diakonem
Mieszkanka Pielgrzymowic została diakonem

Komentarze:

treść:
autor:

SQL: 18